Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý các vi phạm đối với di sản ở khu vực miền núi

Thứ Ba, 19-11-2019, 12:30
Dự án xẻ núi ở Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang.

NDĐT – Ngày 18-11, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi các bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, yêu cầu xử lý thông tin báo chí nêu về các vi phạm đối với di sản ở khu vực miền núi.

Cụ thể, văn bản nêu rõ: Báo Tuổi trẻ ngày 6-11-2019 có bài viết “Những dự án mọc giữa… rừng: Cần bịt khoảng trống pháp lý”, trong đó có thông tin: “Thiếu tính quy hoạch, thiếu văn bản quy định chi tiết quản lý vùng núi, vùng biển, vùng di sản, vùng có tiềm năng du lịch thì không thể quản lý các vùng thiên nhiên rộng lớn. Hàng loạt vụ việc xây dựng không phép, xâm phạm di sản miền núi nhưng các bộ, ngành đùn đẩy, không đưa ra giải pháp triệt để; cần sớm xây dựng quy hoạch tổng thể không gian vật thể.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, nghiên cứu và xử lý.

Hà Giang báo cáo về hai dự án du lịch tại Đồng Văn

Yêu cầu kiểm tra toàn diện hai dự án du lịch tại Hà Giang

TUYẾT LOAN