Nêu cao vai trò cộng đồng trong phát huy giá trị Di sản Văn hóa thế giới

Chủ Nhật, 08-09-2019, 19:19

NDĐT - Ngày 8-9, tại TP Hội An, UBND tỉnh Quảng Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Vai trò cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Văn hóa (DSVH) thế giới qua thực tiễn Đô thị cổ Hội An và Khu Đền tháp Mỹ Sơn”.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình lễ kỷ niệm 20 năm Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn được Tổ chức UNESCO công nhận DSVH, 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ vai trò của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy DSVH thế giới đối với Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn trong 20 năm qua và Công ước của UNESCO và pháp luật Việt Nam- Khung pháp lý cho việc huy động nguồn lực cộng đồng trong Bảo tồn DSVH: Hội An, Mỹ Sơn giai đoạn 1999-2019…

Nhiều chuyên gia, nhà khoa học cho rằng, việc quản lý, bảo tồn phải xuất phát từ tính đặc thù riêng của mỗi di sản và phải dựa tên quy hoạch tổng thể, chi tiết cho từng khu vực bảo tồn. Để cộng đồng tham gia tốt công tác bảo tồn, gìn giữ di sản thời gian tới, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan cần tiếp tục đẩy mạnh trao đổi, đúc kết kinh nghiệm nghiên cứu, đánh giá tác động và phân tích sâu hơn trên các đề án phát triển du lịch và quá trình tăng cường sự gắn kết giữa di sản và cộng đồng, thúc đẩy sự hưởng lợi và tham gia của cộng đồng vào việc quản lý và bảo vệ DSVH thế giới.

Ngoài ra, cần đánh giá những đóng góp của di sản đối với mục tiêu giảm nghèo, thúc đẩy cơ hội phát triển bền vững kinh tế - xã hội và sinh kế của người dân địa phương. Đặc biệt, đánh giá về hoạt động du lịch di sản, bảo vệ các di sản văn hóa qua thực tiễn tại Quảng Nam.

Một số chuyên gia cho rằng, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan cần tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò của cộng đồng để mọi người dân đều hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng và có ý thức trong việc bảo vệ, gìn giữ di sản; hướng người dân vào các hoạt động chung nhằm tạo sự tương tác, đặc biệt là các chương trình lễ hội, biến những giá trị này thành môi trường sống trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Thanh cho rằng, tỉnh Quảng Nam đã và đang tích cực thực hiện trách nhiệm về bảo tồn DSVH và thiên nhiên, đặc biệt là phố cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn, Khu dự trữ sinh quyển Cù lao Chàm. Sự ủng hộ giúp đỡ về kinh nghiệm quản lý, về đào tạo cán bộ, về thiết bị, vật tư và tài chính của cộng đồng quốc tế trong thời gian qua đã có những tác dụng thiết thực trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy các giá trị di sản; đồng thời tạo thêm những điều kiện để Quảng Nam tiến hành các hoạt động có hiệu quả vào sự nghiệp bảo tồn và phát huy những di sản chung của nhân loại…

QUỐC VIỆT