Giếng nước Bác Hồ

Thứ Sáu, 29-05-2020, 03:15

Làng con nghèo ở ngoại ô

Một chiều vui được Bác Hồ tới thăm

Bác xem chỗ ở chỗ ăn

Tới bên giếng đất, ân cần Bác khuyên:

“Làng ta rồi phải sạch hơn

Giữ cho đôi mắt như gương trong ngần”

Bác về, gửi gạch tặng dân

Giếng đầu tiên ấy ở sân đình làng

Tròn xoe dưới một tán bàng

Ơi gàu nước mát ngập tràn thương yêu

Lòng Cha chia khắp xóm nghèo

Thẳm sâu mạch nước trong veo giếng này

Cả làng đau mắt xưa nay

Bác về - như có bàn tay diệu kỳ

Tình thương lòng Bác chở che

Giếng khơi trong vắt bốn bề mọc lên

Bác cho con gái mắt huyền

Cụ già mắt sáng, trẻ em mắt tròn...

*

Tin đâu sét đánh lòng con:

“Bác không còn - Bác không còn - Bác ơi!”

Cả làng không hẹn không mời

Bước chân tụ lại một nơi - giếng đình

Cúi đầu, tay nắm vòng quanh

Đỏ hoe bờ giếng ân tình - Bác ơi!

Giếng đầy còn có khi vơi

Lòng dân nhớ Bác chẳng nguôi bao giờ!

PHAN THỊ THANH NHÀN