Đại hội toàn quốc Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Thứ Ba, 19-11-2019, 11:02

Sáng 18-11, tại Hà Nội, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) các dân tộc thiểu số Việt Nam tổ chức Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ðến dự, có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Ðức Ðam; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, các hội chuyên ngành văn học nghệ thuật và hơn 500 đại biểu từ các hội địa phương trong cả nước.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam biểu dương những thành tựu Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam đã đạt được thời gian qua, góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển văn hóa, văn nghệ và con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ mới; mong muốn đại hội quan tâm thảo luận xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cùng các giải pháp thiết thực, cụ thể trong nhiệm kỳ tới, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hội. Phó Thủ tướng nêu rõ nhiệm vụ vừa có tính chiến lược vừa cấp bách của Hội là xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển bồi dưỡng đội ngũ sáng tác, biểu diễn, sưu tầm nghiên cứu lý luận phê bình cả về số lượng và chất lượng, vững vàng về tài năng và am hiểu sâu sắc văn hóa của dân tộc mình, gắn bó mật thiết với quê hương… để nỗ lực sáng tạo ra nhiều tác phẩm, công trình, sản phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, hấp dẫn quần chúng… Cùng với đó, Hội đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, phát huy mạnh mẽ vai trò của chi hội các tỉnh, thành phố, của các chuyên ngành, các lĩnh vực… tăng cường sự phối hợp thường xuyên và có hiệu quả với các hội chuyên ngành, các cơ quan đảng, chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương.

Tính đến nay, Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam đã có hơn 1.000 hội viên, 40 tổ chức cơ sở hội và chi hội tại 40 tỉnh, thành phố trong cả nước thuộc các chuyên ngành: văn học, âm nhạc, múa, mỹ thuật, sân khấu - điện ảnh, nhiếp ảnh, lý luận phê bình, văn nghệ dân gian. Trong hoạt động, Hội đã hướng trọng tâm về địa bàn là các vùng miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số, triển khai xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ dân tộc thiểu số và những người hoạt động văn học nghệ thuật gắn bó, tâm huyết với miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số,... Các đề tài sáng tác đã mở rộng hơn, từng bước bắt nhịp vào đời sống của đồng bào dân tộc. Ðại hội sẽ tiếp tục thảo luận và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019-2024 và bế mạc vào hôm nay 19-11.

PV