Cho phép tiếp tục khai quật khảo cổ tại khu di chỉ Vườn Chuối

Thứ Ba, 17-03-2020, 11:32
Khu di chỉ Vườn Chuối đã bị san ủi khá nhiều để làm đường.

NDĐT – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản cho phép Ban Quản lý di tích, danh thắng Hà Nội phối hợp Viện Khảo cổ tiếp tục khai quật khảo cổ tại khu di chỉ gò Vườn Chuối, thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Ngày 16-3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có quyết định số 825/QĐ-BVHTTDL do Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy ký về việc khai quật khảo cổ tại khu vực gò Vườn Chuối. Quyết định nêu rõ, cho phép Ban Quản lý di tích, danh thắng Hà Nội phối hợp Viện Khảo cổ tiếp tục khai quật khảo cổ tại khu di chỉ gò Vườn Chuối, thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội từ ngày 20-3 đến ngày 15-5.

Dự án khai quật khảo cổ sẽ thực hiện trên diện tích 150m2, do PGS.TS Bùi Văn Liêm, Viện Khảo cổ học thực hiện.

Quyết định cũng nêu rõ, trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng Hà Nội để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu, sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất ba tháng, Ban Quản lý di tích Danh thắng Hà Nội và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và sau một năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa. Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi, thống nhất với Cục Di sản văn hóa.

Bộ cũng yêu cầu Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật này đúng với nội dung Quyết định.

Bảo vệ di chỉ khảo cổ Vườn Chuối trước khi quá muộn

Cần một công viên khảo cổ tại Vườn Chuối

Di sản vô giá ở Vườn Chuối

Cần sớm lập hồ sơ xếp hạng di tích cho Vườn Chuối

Chính thức khởi công dự án khai quật di chỉ khảo cổ Vườn Chuối

Cổ vật Vườn Chuối lần thứ hai bị đào trộm

Từ vụ di chỉ Vườn Chuối: Cần phải có quy hoạch khảo cổ

TUYẾT LOAN