Phấn đấu cho lộ trình mới

Thứ Năm, 12-11-2020, 14:44
Nhiều thôn NTM ở Bắc Giang được gọi là “thôn tranh” khi đường làng, ngõ xóm xuất hiện những bức tranh tường.

Bắc Giang là một trong những tỉnh đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) khu vực miền núi phía bắc. Chia sẻ với Nhân Dân cuối tuần, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang - ông Lê Ô Pích cho biết, thành quả ấy có được là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của các cơ quan chức năng trong tỉnh và sự đồng thuận của nhân dân.

- Bắc Giang phấn đấu đưa huyện Yên Dũng, Hiệp Hòa về đích NTM năm 2021. Với kinh nghiệm thực tiễn, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai ra sao để hạn chế thấp nhất việc nợ đọng trong xây dựng cơ bản?
 
 - Đến hết tháng 10-2020, lũy kế toàn tỉnh có ba huyện đạt chuẩn NTM gồm Việt Yên, Lạng Giang, Tân Yên, có 118 xã đạt chuẩn (đạt 64%) và có một xã đạt chuẩn nâng cao (xã An Thượng, huyện Yên Thế). Bắc Giang được trung ương đánh giá là một trong những tỉnh đi đầu trong phong trào xây dựng NTM của khu vực miền núi phía bắc.
 
 Có được kết quả trên, do Bắc Giang quán triệt thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, trong đó triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tập trung xử lý nợ xây dựng cơ bản thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Có một số giải pháp cụ thể như: Tỉnh ban hành Chỉ thị về xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn, xác định rõ lộ trình giảm nợ đọng xây dựng cơ bản theo từng năm, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả xử lý nợ đọng.
 
 Từ thực tiễn triển khai giai đoạn 2011-2015, trong giai đoạn 2016-2020, Bắc Giang không ban hành quy định định mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỉnh cho từng hạng mục công trình, việc xác định mức hỗ trợ tùy theo điều kiện của mỗi địa phương và khả năng đối ứng từ người dân, do vậy đã hạn chế phát sinh nợ mới.
 
 Chúng tôi cũng quan tâm đến phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, đã huy động được nguồn lực lớn từ người dân. Ngoài ra với công trình khởi công mới, tỉnh thực hiện thẩm định rõ nguồn vốn và cơ cấu vốn trước khi triển khai; đồng thời chỉ đạo các công trình dưới ba tỷ đồng đều phải thực hiện cơ chế đặc thù, giao cộng đồng thực hiện, cộng đồng phối hợp tốt, do vậy không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.
 
 - Ở thời điểm hiện tại, đâu là khó khăn lớn nhất để đưa huyện Yên Dũng, Hiệp Hòa về đích?
 
 - Hiện nay, Trung ương chưa phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và Bộ tiêu chí xã, huyện NTM giai đoạn 2021-2025; năm 2021 cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện giai đoạn 2021-2025 nên khung chính sách, văn bản hướng dẫn sẽ có nhiều thay đổi, thời gian đầu triển khai sẽ có lúng túng trong thực hiện.
 
 Tiêu chí Môi trường và tiêu chí Sản xuất vẫn là tiêu chí khó trong thực hiện: Vấn đề thu gom, xử lý rác thải tại các địa phương chuyển biến chưa thật sự rõ nét, vẫn đang là vấn đề được xã hội quan tâm; sản xuất nông nghiệp chưa hình thành nhiều chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ. Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 mới hoàn thành, nhiều lãnh đạo chủ chốt tại các xã có sự thay đổi ảnh hưởng đến quá trình chỉ đạo xây dựng NTM; đồng thời các xã còn lại và các tiêu chí huyện chưa đạt chuẩn đều là các xã khó khăn của huyện, cần nhiều kinh phí.
 
 - Ông có giải pháp gì để khắc phục những khó khăn đó?
 
 - Để hoàn thành mục tiêu chỉ đạo huyện Yên Dũng đạt huyện NTM năm 2021 và phấn đấu huyện Hiệp Hòa từng bước hoàn thành các tiêu chí, thời gian tới Bắc Giang tập trung chỉ đạo các sở, ngành và địa phương một số nội dung sau:
 
 Phối hợp cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương trong tham khảo dự thảo Bộ tiêu chí xã, huyện NTM giai đoạn 2021-2025, chỉ đạo các huyện chủ động rà soát thực trạng, xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định lộ trình, tổ chức thực hiện ngay từ bây giờ, trong đó năm 2020 tập trung phấn đấu nhiều xã hoàn thành xã NTM và một xã nâng cao, tạo điều kiện hoàn thành các tiêu chí huyện NTM và trình xét công nhận trong năm 2021.
 
 Thành lập Tổ công tác thành phần là lãnh đạo các sở, ngành phụ trách tiêu chí xã, huyện NTM để chỉ đạo, giúp đỡ, hướng dẫn huyện trong thực hiện tiêu chí cũng như hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình công nhận NTM.
 
 Các huyện thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27-2-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 9-7-2020 của HĐND tỉnh; sớm đưa vào vận hành lò đốt rác thải ở các xã và khu xử lý rác thải của huyện để giải quyết vấn đề thu gom, xử lý rác thải.

 Thêm nữa cần nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn; thúc đẩy liên doanh, liên kết, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, phát triển các chuỗi giá trị hàng hóa, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ; đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; triển khai thực hiện tốt Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, tăng thu nhập cho người dân.
 
 - Xin trân trọng cảm ơn ông!

O_Pich-1605948153814.jpg
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang - ông Lê Ô Pích kiểm tra rau an toàn 

 Đặng Giang (thực hiện)