Biếm họa

Tàn phá rừng và quả báo!

Thứ Năm, 29-08-2019, 16:18
Tranh của họa sĩ DUY LIÊN

Ít có nước nào trên thế giới mà nạn tàn phá rừng trong vài chục năm qua dữ dội như Việt Nam. Độ dốc từ rừng phía tây ra đồng bằng ven biển vừa lớn và vừa ngắn, rừng nguyên sinh bị triệt hạ, các công trình thủy điện được xây dựng tràn lan... chính là nguyên nhân gây nên những cơn lũ khủng khiếp. Xin hãy chung tay chống nạn phá rừng!

Tranh của họa sĩ DAD

Tranh của họa sĩ HÀ HUY CHƯƠNG

Tranh của họa sĩ LET

Tranh của họa sĩ TÍN NHƯỢNG

LÝ TRỰC DŨNG