Kết quả thư bạn đọc

Thứ Bảy, 04-01-2020, 02:00

* Trả lời đơn của nhiều hộ dân ở xã Song Hồ, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh)

* Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Can đến UBND huyện Hậu Lộc để được xem xét, giải quyết

* Chuyển đơn tố cáo của công dân thôn Thụy Ứng đến UBND xã Hòa Bình, huyện Thường Tín để xem xét, giải quyết

Báo Nhân Dân vừa nhận được Công văn số 163/CV-UBND của UBND xã Song Hồ, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh), trả lời đơn thư của bạn đọc phản ánh một số vi phạm của lãnh đạo UBND xã Song Hồ trong công tác cán bộ, quản lý đất đai và xây dựng, nội dung chính như sau:

1- Về khu vực đất bãi ngoài đê: Năm 1994 - 1995, đơn vị Bộ Tư lệnh Công binh đóng tại tỉnh Bắc Ninh về hỗ trợ địa phương đắp bờ khoanh vùng khu bãi và xây cống tiêu nước ra sông, toàn bộ kinh phí do đơn vị quân đội tài trợ, nhằm giúp địa phương trong phát triển kinh tế. Ngoài ra, đơn vị còn xây dựng hỗ trợ xã 10 phòng học của Trường tiểu học tại thôn Làng Thổ, xã Song Hồ (nay là thôn Làng Thổ Bắc, thị trấn Hồ). Khu đất bãi ngoài đê là đất công ích do UBND xã quản lý, UBND xã giao quyền quản lý trực tiếp cho hợp tác xã (HTX) nông nghiệp với mô hình HTX kinh doanh tổng hợp. Tuy nhiên, do sản xuất hiệu quả thấp, để có kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng, cũng như đáp ứng nhu cầu xây dựng của người dân, HTX đã chuyển đổi sang sản xuất gạch ngói với hình thức khoán sản phẩm theo kế hoạch và chuyển giao lại UBND xã quản lý. Năm 2009, thực hiện Quyết định về việc chấm dứt hoạt động sản xuất gạch thủ công do tỉnh quy định, UBND xã Song Hồ đã thực hiện nghiêm về nguồn kinh phí thu được các giai đoạn được hạch toán vào sổ sách của HTX và ngân sách xã. Số kinh phí thu được chủ yếu tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng như: Điện, đường, trường, trạm và các công trình phúc lợi khác. Như vậy, việc phản ánh UBND xã Song Hồ để diện tích đất bãi (50 ha) làm quỹ đen theo nội dung đơn là không có cơ sở.

2- Về các dự án đất ở: Theo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030, khu vực thùng đấu ven đê, khu ruộng xứ đồng Man Bội, Chán Trâu là các điểm quy hoạch đất ở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó khu ven đê có diện tích 2 ha, khu Man Bội, Chán Trâu có diện tích 8,68 ha, diện tích khu Man Bội còn lại được quy hoạch đất phát triển tiểu thủ công nghiệp. Năm 2016, theo đề nghị của xã, UBND huyện đã đồng ý cho chuyển đổi sang đất ở. Sau khi làm xong các quy trình, UBND huyện đã tiến hành tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật hai điểm dân cư nêu trên. Kết quả đấu giá đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đơn vị trúng đấu giá khu Man Bội, Chán Trâu là Công ty cổ phần BĐS Thuận Thành. Khu thùng đấu ven đê trúng đấu giá là Công ty TNHH Lưu Gia Bắc Ninh. Sau khi trúng thầu, các công ty phải nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước. Số tiền này được sử dụng vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc san lấp và xây dựng cơ sở hạ tầng là do các công ty trúng thầu thực hiện. Việc mua, bán đất là do công ty và người dân thỏa thuận, UBND xã không quản lý các giao dịch dân sự. Về vấn đề này, UBND xã đã có công văn gửi Công ty BĐS Thuận Thành phối hợp báo cáo nội dung công dân phản ánh.

3- Về đất khu vực đường liên xã: Năm 1993 khi thực hiện kế hoạch chia ruộng ổn định lâu dài cho người dân, xã đã quy hoạch hai bên đường là đất công ích để lâu dài quy hoạch mở rộng đường giao thông và đất ở dân cư. Khi được các cấp có thẩm quyền cho phép, UBND xã đã tổ chức đấu giá các điểm dân cư này một cách công khai, dân chủ. Vì vậy, không có việc cán bộ xã tự bán cho người nhà, con cháu, cũng như nhờ người khác đấu thầu như đơn phản ánh. Hiện tại, đường liên xã đã được mở rộng lòng đường là 10 m và được thảm nhựa từ giáp thị trấn Hồ, đến giáp xã Đại Đồng Thành.

4- Về công tác cán bộ: Cán bộ các nhiệm kỳ của xã đều có quá trình phấn đấu rèn luyện, các chức vụ chủ chốt đều được bầu cử một cách công khai dân chủ; trước các kỳ đại hội Đảng bộ xã, các cuộc bầu cử HĐND xã đội ngũ cán bộ đều đã kê khai tài sản và được niêm yết tại trụ sở UBND xã và các điểm niêm yết tại các thôn.

Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 17344/UBND-TD của UBND tỉnh Thanh Hóa trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Can, trú tại thôn Gia Lương, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc kiến nghị về việc: Gia đình ông có ba thửa đất, thửa thứ nhất mua từ năm 1992, thửa thứ hai năm 2011 mua lại của Chủ tịch UBND xã, thửa thứ ba bị Chủ tịch UBND xã và cán bộ địa chính chiếm để bán cho hộ khác; đã nhiều lần ông Can phản ánh việc chậm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với ba thửa đất nêu trên đến chính quyền địa phương nhưng đến nay không được giải quyết. Sau khi xem xét, UBND tỉnh Thanh Hóa chuyển đơn nêu trên đến Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật, có văn bản trả lời Báo Nhân Dân, ông Nguyễn Văn Can và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 2718/STNMT-TTr của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) Hà Nội trả lời đơn của bạn đọc tố cáo một số cá nhân, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo địa phương, đã lấn chiếm đất công tại Ao Cụ, thôn Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín. Liên quan đến nội dung đơn thư này, Ban Tiếp công dân của Văn phòng HĐND và UBND huyện Thường Tín đã có Văn bản số 133/PC-BTCD ngày 23-10-2019 chuyển đơn tố cáo của công dân thôn Thụy Ứng, xã Hòa Bình đến UBND xã Hòa Bình để xem xét giải quyết, báo cáo UBND huyện Thường Tín để thông tin lại Báo Nhân Dân. Sở TN và MT Hà Nội thông tin đến Báo Nhân Dân một số nội dung liên quan đến đơn tố cáo vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai tại thôn Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, để quý cơ quan tiếp tục theo dõi và trả lời bạn đọc.