Phát huy vai trò cộng đồng trong bảo tồn di sản thế giới

Thứ Sáu, 06-12-2019, 04:10

Ngày 5-12, tại chùa Bái Ðính (tỉnh Ninh Bình), Ủy ban Quốc gia UNESCO phối hợp Sở Du lịch Ninh Bình tổ chức Hội thảo quốc tế chủ đề "Vai trò của Ủy ban Quốc gia UNESCO trong công tác bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên vì sự phát triển bền vững".

Tại hội thảo, nhiều ý kiến nêu bật ý nghĩa, vai trò của các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới; đặc biệt là vai trò của cộng đồng trong việc gìn giữ, phát huy giá trị các di sản. Trong đó, tập trung làm rõ các nội dung quan trọng, như: bảo tồn, phát huy giá trị di sản thiên nhiên và văn hóa gắn với các mục tiêu phát triển bền vững; thực trạng công tác bảo tồn di sản hiện nay của Việt Nam và các quy định của UNESCO; vai trò của UNESCO trong công tác bảo tồn di sản; vai trò của các đơn vị tư nhân trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản...

PV