Khu Di tích lịch sử cấp quốc gia ở Ninh Thuận xuống cấp nghiêm trọng:

Huyện Ninh Phước đề nghị tỉnh cấp kinh phí sửa chữa

Thứ Hai, 04-01-2021, 17:48
Cửa Đông môn xuống cấp trầm trọng. Vòng thành, các mặt đông - nam- bắc bị sập.

Ngày 20-12, Báo Nhân Dân điện tử có bài viết “Khu Di tích lịch sử cấp quốc gia xuống cấp nghiêm trọng”, phản ánh Khu di tích Đình Thuận Hòa, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia tại Quyết định số 04/2001/QĐ – BVHTT vào tháng 1-2001. Khu di tích này đang xuống cấp nghiêm trọng.

Sau khi Báo Nhân Dân điện tử đăng bài “Khu Di tích lịch sử cấp quốc gia xuống cấp nghiêm trọng”, UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo huyện Ninh Phước phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh.

Qua kiểm tra, ngày 30-12, huyện Ninh Phước có báo cáo số 715/BC-UBND, báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá thực trạng Khu di tích Đình Thuận Hòa hư hỏng nặng, xuống cấp trầm trọng.

Cụ thể: Nhà Chánh Điện xuống cấp trầm trọng; rui, mè bị mối mọt, kết cấu không giữ được mái ngói; vách mục rửa, các máng hứng nước của các mái bị hỏng nặng; cổ lầu bị xuống cấp nặng. Cửa Ngọ môn nhà Chánh điện bị nghiêng, dễ ngã đổ gây tai nạn, các hoa văn bị bong tróc, bị mờ. Hai bộ cửa hậu bị hỏng nặng.

Nhà Tiền Hiền, cửa chính, cửa sổ bị hỏng; mái hậu sụp đổ, vách bong tróc. Bộ từ khí bị hỏng. Toàn bộ cửa sổ nhà Thanh Minh bị hỏng. Nhà Trù xuống cấp trầm trọng (mái, vách cửa, đòn tây, rui, lách hỏng nặng). Toàn bộ cửa sổ nhà Đông bị hỏng; cửa Đông môn xuống cấp trầm trọng. Vòng thành, các mặt đông - nam - bắc bị sập.

Trước đó, ngày 25-12, UBND huyện Ninh Phước có Tờ trình số 195, gửi UBND tỉnh Ninh Thuận, đề nghị khôi phục: Nhà Nghĩa Tự, nhà Tây. Xây dựng mới công trình vệ sinh, điện phục vụ sinh hoạt, cúng tế của Đình. Tuy nhiên, thực hiện theo Quyết định 507/QĐ- UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành ngày 5-12-2016 về việc phân cấp trực tiếp quản lý, bảo vệ, tu bổ, phục hồi và phát huy các giá trị di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh,  kinh phí sửa chữa, trùng tu thì Di tích Đình Thuận Hòa thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của UBND huyện Ninh Phước. Tuy nhiên, ngân sách của huyện trong hai năm 2020 và 2021 không bố trí được; vận động xã hội hóa gặp khó khăn.

Do đó, theo nguyện vọng của nhân dân, để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo tồn giá trị di sản văn hóa, UBND huyện Ninh Phước kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sớm xem xét, bố trí nguồn kinh phí để sửa chữa, trùng tu Đình Thuận Hòa đã và đang xuống cấp, hư hỏng trầm trọng.

NGUYỄN TRUNG