Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng T.Ư Đảng và Văn phòng cấp ủy (18-10-1930 - 18-10-2020)

Vinh dự, tự hào là cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng

Thứ Ba, 13-10-2020, 02:17

Hơn 30 năm, từ năm 1966 đến năm 1997, được công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng, cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi vô cùng vinh dự và hạnh phúc. Cảm nhận sâu sắc đối với tôi, Văn phòng Trung ương Đảng là cơ quan làm việc nền nếp, nghiêm túc với những quy chế chặt chẽ; đồng thời là một gia đình đậm tình đồng chí, anh em, yêu thương, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bác Hồ kính yêu và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng luôn ân cần chỉ bảo đội ngũ cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng không những về đường lối, chủ trương, chính sách chung mà cả về phong cách làm việc cụ thể rất dân chủ, thân ái, yêu thương và tin cậy. Được phục vụ Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đội ngũ cán bộ Văn phòng càng thấy rõ trách nhiệm phải làm việc hết mình, vươn lên, vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhất công việc được giao.

Có thể nói, hoạt động của Văn phòng Trung ương Đảng gắn liền với quá trình ra đời và lãnh đạo của Đảng ta qua các thời kỳ cách mạng. Trong 90 năm qua, nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên của Văn phòng Trung ương Đảng, từ miền bắc đến miền nam, lúc ở chiến khu cũng như khi về thành phố, trong chiến tranh ác liệt cũng như trong hòa bình đều luôn phấn đấu, hy sinh, tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, không nề hiểm nguy, khó khăn, gian khổ, hết lòng phục vụ sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, góp phần tích cực vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp, thường xuyên là Thường trực Ban Bí thư, toàn cơ quan luôn phấn đấu, rèn luyện đạo đức, phẩm chất, nắm vững đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, cải tiến tổ chức, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc đáp ứng yêu cầu tham mưu, phục vụ lãnh đạo Đảng tổ chức, điều hành công việc của Đảng. 

Để góp phần tổ chức tốt các Đại hội toàn quốc của Đảng, các hội nghị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các hội nghị cán bộ, lễ kỷ niệm sự kiện trọng đại của đất nước; giúp lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, có hiệu quả các công việc thường xuyên, đột xuất, Văn phòng luôn chú trọng việc tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch, chuẩn bị sớm và kỹ lưỡng phương án phục vụ với tinh thần tận tình, chu đáo, hoàn thành thật tốt công việc được giao, làm việc để xứng đáng chứ không phải để được khen. Mọi người đều xác định “công việc văn phòng không để xảy ra sai sót, chậm trễ, không bị lãnh đạo phê bình đã là may mắn rồi”.

Với chức năng là cơ quan thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, anh em luôn thực hiện đúng phương châm “nhanh chóng, chính xác, bí mật, an toàn”. Ai cũng nhận thấy được công tác ở cơ quan lãnh đạo đầu não thì phải luôn luôn khẩn trương, kịp thời, không được để chậm trễ công việc. Nhanh chóng, kịp thời là góp phần giành thêm thắng lợi trên chiến trường, đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Ngược lại, chậm trễ sẽ gây thiệt hại khó lường cho cách mạng.

Việc giúp chuẩn bị các tài liệu, văn kiện của Đảng luôn được coi trọng. Mọi văn bản của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chu đáo. Những văn kiện quan trọng đều được các đồng chí lãnh đạo góp ý kiến, sửa chữa nhiều lần, từng câu, từng chữ. Việc in ấn đều được rà soát rất cẩn thận, không để sai sót, dù một dấu chấm, dấu phẩy. Phát hành công văn, tài liệu chính xác, nhanh chóng, an toàn. Việc thực hiện quy chế bảo mật được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Không được để lộ bí mật của Đảng và Nhà nước là một nguyên tắc, yêu cầu bất di bất dịch mà cán bộ, nhân viên nào cũng ghi nhớ để thực hiện.

Trung ương Đảng luôn coi trọng công tác lưu trữ. Cùng với việc tham mưu, thông tin, phục vụ, cán bộ Văn phòng còn là người làm công tác lưu lại lịch sử của Đảng. Công tác lưu trữ ở Văn phòng Trung ương Đảng ngày càng đi vào nền nếp; đã bổ sung nhiều cán bộ có phẩm chất, năng lực, có trình độ đại học và trên đại học, có kinh nghiệm công tác, đồng thời tăng cường nâng cấp kho lưu trữ với trang thiết bị hiện đại nhằm bảo quản tốt, lâu dài tài liệu của Đảng.

Thực hiện chủ trương công tác đối ngoại của Đảng, cơ quan đã cử nhiều đoàn cán bộ đi thăm và làm việc, đồng thời đón tiếp nhiều đoàn cán bộ của Văn phòng Trung ương một số đảng cộng sản, đảng công nhân các nước trên thế giới, nhất là đối với các đảng mà ta có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp để trao đổi công tác và học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

Văn phòng Trung ương Đảng luôn coi trọng tổng kết kinh nghiệm, biên soạn tài liệu học tập để cải tiến và nâng cao chất lượng công tác của từng bộ phận trong cơ quan. Đồng thời mở nhiều lớp bồi dưỡng về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như về nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ văn phòng cấp ủy các địa phương. Mối quan hệ chặt chẽ giữa Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy địa phương đã tạo điều kiện giúp nhau phục vụ sự lãnh đạo của Trung ương và cấp ủy địa phương đồng bộ, thông suốt, chất lượng và hiệu quả.

Về công tác tổ chức cán bộ, Văn phòng Trung ương Đảng luôn coi trọng từ việc tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đến quản lý, sử dụng, đề bạt cán bộ bảo đảm tiêu chuẩn Trung ương quy định. Từ cuối những năm 1960, ngoài việc cử một số cán bộ đi học các trường chính trị tập trung, cơ quan liên tiếp mở các lớp bồi dưỡng chính trị tại chức theo các chương trình cơ sở, sơ cấp, trung cấp. Về nghiệp vụ, đã có nhiều lớp bồi dưỡng về tài vụ, kế toán, cơ yếu, văn thư, lưu trữ... Mặt khác, trước yêu cầu công tác ngày càng phát triển, để đáp ứng việc phục vụ Trung ương trong tình hình mới, cơ quan đã phối hợp với Trường đại học Bách khoa mở lớp tại chức về kinh tế cho chuyên viên Văn phòng Trung ương và một số ban của Đảng; phối hợp với Trường đại học Tổng hợp mở lớp về toán cho cán bộ cơ yếu, về lưu trữ cho cán bộ văn thư, lưu trữ... Trong thời gian địch đánh phá ác liệt, Văn phòng Trung ương Đảng vẫn đón các thầy từ khu sơ tán về dạy học tại cơ quan. Cơ quan như một trường học lớn mà cán bộ, nhân viên là những học viên tích cực.

Trong khi hết lòng phục vụ Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Văn phòng Trung ương Đảng cũng rất quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công nhân viên theo phương châm “Quý trọng Trung ương, yêu thương đồng chí” để anh chị em yên tâm công tác. Năm tháng qua đi, các thế hệ cán bộ, công nhân viên lần lượt nghỉ hưu ngày một đông và luôn được quan tâm săn sóc trong tình đồng chí, anh em thân thiết.

Trong từng nhiệm kỳ, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng đều xác định nhiệm vụ trọng tâm để từ đó có những biện pháp lãnh đạo thực hiện cho phù hợp. Đảng bộ xác định tư tưởng là nòng cốt, là yếu tố vững chắc nhất để hoàn thành tốt công tác chuyên môn nên đã chủ trương đẩy mạnh các phong trào thi đua để xây dựng cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng tiên tiến về mọi mặt, phấn đấu xây dựng cơ quan kiểu mẫu. Phù hợp với hoàn cảnh của đất nước trong những năm 60 - 70, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt các cuộc vận động: Bảo vệ Đảng; Xây dựng Đảng bộ, chi bộ 4 tốt; Xây dựng đảng viên 4 tốt; Đảng viên giỏi một việc biết nhiều việc; Mỗi người làm việc bằng hai… Đảng bộ luôn đề cao vai trò và trách nhiệm của chi bộ, từ đó đã chỉ đạo các chi bộ xây dựng tiêu chuẩn chi bộ mạnh, lấy việc giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đảng viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn làm mục tiêu phấn đấu của chi bộ. Những chi bộ điển hình về việc này được phổ biến kịp thời, nhân rộng trong toàn Đảng bộ.

Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng luôn chú trọng xây dựng truyền thống tốt đẹp của mình để mỗi đảng viên đều thấy vinh dự khi được công tác ở Văn phòng Trung ương Đảng, trực tiếp phục vụ Trung ương Đảng, nhận được sự chỉ bảo trực tiếp của Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đảng. Đảng viên luôn được động viên về tính chiến đấu, tính tiền phong gương mẫu trong mọi mặt công tác. Mỗi một đảng viên đều được phân công nhiệm vụ rõ ràng, yêu cầu cụ thể về thời gian hoàn thành và thường xuyên được kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ. Từng cán bộ, đảng viên đều thấy mình có mối liên hệ, gắn bó mật thiết với cơ quan, nên mỗi hành động đều suy nghĩ xem có ảnh hưởng tốt hay xấu đến cơ quan, nhất là trong công tác phục vụ Trung ương.

Đảng bộ luôn phấn đấu đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”, thật sự là hạt nhân lãnh đạo trong cơ quan. Việc phối hợp giữa các cấp ủy đảng và các đồng chí phụ trách chuyên môn rất chặt chẽ. 

Với những nỗ lực, cố gắng đó, Văn phòng Trung ương Đảng đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng vào năm 2002 và nhiều phần thưởng cao quý khác. Thật vinh dự, tự hào và phấn khởi.

Có thể nói: Những năm tháng được sống và làm việc ở Văn phòng Trung ương Đảng, được phục vụ công tác của Bác Hồ kính yêu và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước là những năm tháng hạnh phúc và vinh dự nhất trong đời tôi. Tôi luôn khắc ghi công ơn dạy dỗ của Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo và tình cảm sâu nặng của các anh chị em trong Văn phòng Trung ương Đảng, điều đó đã giúp tôi mau chóng trưởng thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ khi nghỉ hưu, tôi luôn cố gắng tham gia công tác trong Ban Liên lạc hưu trí của Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Tài chính - Quản trị Trung ương, luôn giữ vững phẩm chất tốt đẹp của người cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng khi về sinh hoạt ở địa phương.

LƯU VĂN MẪN

Nguyên Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng