Ứng dụng công nghệ nâng cao mức sống đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Bảy, 14-09-2019, 06:23

Ðồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), chiếm tỷ lệ lớn trong thành phần dân số và 95% số hộ nghèo đa chiều của tỉnh Bắc Cạn. Ðể cải thiện mức sống cho người dân, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh qua nhiều nhiệm kỳ đã dồn sức nâng cao đời sống, tạo việc làm, thu nhập cho phụ nữ đồng bào DTTS trong tỉnh.

Mới đây, tỉnh tổ chức hội thảo kết nối "Phụ nữ dân tộc thiểu số tự mở rộng kinh doanh và thoát nghèo với công nghệ 4.0", do chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Việt Nam tài trợ. Hội thảo đã thu hút sự tham dự của đại diện 46 tổ, nhóm, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Ðược biết, chương trình "Trao quyền tự chủ kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua ứng dụng công nghệ 4.0" với sự hỗ trợ của UNDP nhằm tạo dựng mạng lưới kỹ thuật, kết nối các đối tác tiềm năng để hỗ trợ và tăng cường năng lực cho các tổ, nhóm, hợp tác xã về khả năng ứng dụng công nghệ mới trong tiếp cận thị trường. Khảo sát mới đây tại nhiều tỉnh, địa phương có đông đồng bào DTTS cho thấy sinh kế chủ yếu của đồng bào là các hoạt động sản xuất nông nghiệp với năng suất thấp; nhiều hạn chế trong việc tiếp cận thị trường, nguồn lực tài chính và các giải pháp tài chính hiện đại cũng như công nghệ mới. Hơn nữa, năng suất và sinh kế của người dân còn bị ảnh hưởng bởi các hệ lụy của thời tiết cực đoan như bão, lũ, lụt… trong khi đó, cơ hội tiếp cận với giải pháp bảo hiểm vi mô lại rất hạn chế.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm là nhằm góp phần đổi mới và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của đồng bào DTTS. Chương trình ứng dụng tại Bắc Cạn sẽ tạo điều kiện cho hơn 300 phụ nữ DTTS của tỉnh có thể tự mở rộng sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững.

Thực tế chứng minh cách mạng công nghiệp 4.0 và công nghệ số có tiềm năng rất lớn, tạo điều kiện cho đồng bào và phụ nữ DTTS nhanh chóng cải thiện sản xuất và mở rộng kinh doanh, thoát nghèo bền vững.

Cách làm mới này phù hợp với chủ trương của Chính phủ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra hiện nay, mục tiêu là hướng tới tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến người nghèo, tạo việc làm đem lại thu nhập cho người nghèo, nhất là các địa phương có đông đồng bào DTTS. Với những lợi ích và hiệu quả mà cuộc cách mạng 4.0 mang lại, cấp ủy, chính quyền các cấp cùng cộng đồng các doanh nghiệp cần nhanh chóng vào cuộc để tận dụng cơ hội này. Theo đó, các bên sẽ cùng tìm kiếm cơ hội hợp tác với các nhóm phụ nữ DTTS, các doanh nghiệp, bao gồm việc ứng dụng công nghệ 4.0 vào việc xác định và thử nghiệm các giải pháp nhằm trao quyền tự chủ kinh tế và giảm nghèo ở những địa phương có đông đồng bào DTTS.

Ðặng Lê Nam Hải