Thắt chặt thêm quan hệ hai chiều

Thứ Năm, 12-03-2020, 02:01

Chi bộ A ở phường nội đô của một thành phố lớn có gần 100 đảng viên sinh hoạt tại chỗ và hơn 200 đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú. Số lượng đảng viên đông như vậy cho nên mỗi dịp họp chi bộ là cả khuôn viên Nhà văn hóa phường rộn ràng như đang diễn ra lễ hội.

Thế nhưng anh Minh lại buồn vì ngóng chờ mãi mà chưa nhận được giấy mời họp. Chọn dịp sang tâm tình với Bí thư Chi bộ, anh nói:

- Bác ạ, là chỗ hàng xóm láng giềng, hôm nay em muốn trò chuyện thân tình. Em muốn trách bác, vì mấy lần họp chi bộ không thấy bác báo cho em một câu. Nhất là dịp họp chi bộ cuối năm, em có mấy ý kiến muốn đóng góp vào nghị quyết chi bộ. Em còn chuẩn bị tiết mục văn nghệ để góp vui. Vậy mà chẳng được dự họp.

Bí thư Chi bộ cười có phần ái ngại:

- Thú thật là thấy chú công tác bận rộn, lại ở trong cấp ủy Đảng bộ cơ quan cho nên tôi “vận dụng” để tránh cho chú đỡ mất thời gian. Tại Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 2-1-2020 về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú, định kỳ sáu tháng và những khi cần thiết, chi bộ thông báo cho đảng viên biết tình hình, nhiệm vụ của địa phương để nắm được thông tin mà thực hiện và vận động gia đình, nhân dân thực hiện. Cho nên chi bộ đã ra nghị quyết nêu rõ đảng viên nơi cư trú phải sinh hoạt ít nhất hai lần trong một năm chứ không cần thiết họp hằng tháng, hằng quý. Tôi đâu biết chú lại tâm huyết với chi bộ ta như vậy. Tôi xin rút kinh nghiệm. Rất mừng và hoan nghênh những đảng viên có tinh thần tích cực giữ mối liên hệ với địa phương nơi cư trú như vậy. Mong rằng lần sinh hoạt tới chú sắp xếp thời gian tới dự cùng chi bộ.

Anh Minh phấn khởi:

- Em có đề xuất thế này, chi bộ ta nên rà soát lại số lượng đảng viên nơi cư trú. Em biết địa bàn ta có những người là báo cáo viên cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện. Nếu chi bộ mời các đồng chí ấy tham gia những buổi sinh hoạt chuyên đề hoặc các buổi quán triệt nghị quyết, tuyên truyền chủ trương, chính sách mới của Đảng cho đảng viên cũng như người dân tại địa phương, em nghĩ rằng các đồng chí ấy sẽ sẵn sàng tham gia.

Ngừng một chút, anh Minh nói tiếp, theo tinh thần của Quy định số 213, đảng viên ngoài việc gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân tại địa phương nơi cư trú còn có trách nhiệm tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các công tác xã hội ở khu dân cư. Em nghĩ việc khuyến khích, tạo điều kiện để đảng viên có mối liên hệ, giao lưu mật thiết với cấp ủy chi bộ, đảng viên và người dân nơi cư trú là điều rất nên làm bác ạ.

Nghe xong, đồng chí Bí thư Chi bộ rất cảm kích và hứa sẽ tiếp thu ý kiến để thực hiện trong thời gian tới.


LÊ ĐÔNG