TIẾNG NÓI TỪ CƠ SỞ

Tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính về an ninh trật tự

Thứ Bảy, 14-03-2020, 01:59

Đầu năm 2020, tại thị xã Gia Nghĩa, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và trả lời kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Công an tỉnh.

Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị làm sớm so với cả nước khi tích hợp các thủ tục hành chính liên quan các lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh trật tự (ANTT) vào thành một bộ phận, gọi tắt là bộ phận một cửa. Tại đây, Công an tỉnh thực hiện giám sát toàn bộ hoạt động của cán bộ, chiến sĩ làm việc bằng hệ thống ca-mê-ra, ghi âm, ghi hình nhằm phòng, chống tiêu cực, thái độ nhũng nhiễu trong quá trình làm việc.

Có thể thấy, với những địa phương miền núi, vùng cao, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, diện tích rộng, dân cư phân bố không tập trung, nhiều hộ dân cư trú cách xa trung tâm hành chính, việc bộ phận một cửa liên quan các lĩnh vực quản lý nhà nước về ANTT đi vào hoạt động là bước tiến mới, tạo thuận lợi cho người dân. Đây cũng là môi trường thuận lợi, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính; là một trung tâm quan trọng nhằm tuyên truyền, giáo dục phổ biến cho người dân về pháp luật, các chủ trương chính sách trong lĩnh vực ANTT.

Thiết nghĩ, mô hình nêu trên của Công an tỉnh Đắk Nông cần sớm được triển khai, nhân rộng tới các địa phương, nhất là địa bàn vùng cao, miền núi khó khăn. Cùng với đó, cơ quan chức năng chú trọng tăng cường đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử, thái độ phục vụ nhân dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời, cơ quan chủ quản cần có phương thức để người dân trong quá trình làm việc, công khai bày tỏ thái độ hài lòng hoặc không hài lòng của mình đối với cán bộ, chiến sĩ thông qua bảng điện tử được bố trí sẵn. Đây là một tiêu chí quan trọng để cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ.

DUY MẠNH