Tạo đột phá từ công tác cán bộ

Thứ Bảy, 11-07-2020, 02:28
Quận 10 (TP Hồ Chí Minh) khen thưởng những điển hình làm theo gương Bác.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ quận 10, TP Hồ Chí Minh đã tập trung lãnh đạo triển khai nghị quyết Đại hội lần thứ 11 trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi, thách thức đan xen. Tuy nhiên, bằng việc triển khai quyết liệt những giải pháp, chương trình hành động hiệu quả, cùng với sự đoàn kết và sự quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, quận 10 đã đạt những kết quả quan trọng, với nhiều khởi sắc.

Mạnh dạn tạo đột phá
 
 Trong năm 2019, chợ hoa Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10 trở thành phố chuyên doanh hoa lớn nhất thành phố. Giữa trung tâm thành phố đầy sôi động, phố chuyên doanh hoa ra đời trở thành điểm nhấn trong phát triển kinh tế, dịch vụ trên địa bàn quận. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Đức, Phó Chánh Văn phòng Quận ủy quận 10, nguyên Chủ tịch UBND phường 1, nhớ lại, để ra mắt phố chuyên doanh hoa Hồ Thị Kỷ, UBND phường đã phối hợp tốt với các ban, ngành tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh cùng tham gia. Phường đã thực hiện xã hội hóa để trang trí những cánh đồng hoa trên các bức tường vào chợ, lắp đặt đèn led có gắn biểu tượng khu chuyên doanh hoa, nâng cấp cơ sở hạ tầng và chỉnh trang tại các tuyến chính trong khu vực chuyên doanh. Việc hình thành phố chuyên doanh hoa không chỉ tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh bài bản, tốt hơn mà còn tạo nên các điểm tham quan thú vị để quận 10 phát triển du lịch.
 
 Cùng với đó, quận 10 đã tập trung xây dựng các đề án, kế hoạch phát triển kinh tế, thành lập các khu, phố, trung tâm chuyên doanh, chuyên ngành kiểu mẫu. Định kỳ tổ chức tiếp xúc, lắng nghe, trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp, doanh nhân, thương nhân, tiểu thương để kịp thời triển khai những chủ trương, chính sách của Nhà nước, thành phố và quận; thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Lãnh đạo quận thường xuyên thực hiện rà soát, thống kê, tiếp thu ý kiến của công dân và tổ chức về các thủ tục hành chính, kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các thủ tục hành chính theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính không phù hợp, nhằm tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh.
 
 Từ việc triển khai hàng loạt các giải pháp thiết thực, qua 5 năm, hầu hết các ngành nghề kinh tế trên địa bàn quận đều có sự phát triển. Giá trị các ngành thương mại - dịch vụ tăng mạnh, đưa quận 10 trở thành một trong những trung tâm thương mại - dịch vụ quan trọng của thành phố. Hoạt động thương mại - dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng năm sau luôn cao hơn năm trước, hàng hóa ổn định, phát triển; mạng lưới bán lẻ tham gia bán hàng bình ổn thị trường ngày càng mở rộng. Nhiều loại hình thương mại - dịch vụ cao cấp và đa dạng thu hút đầu tư của các doanh nghiệp và đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường.
 
 Trong giai đoạn 2015 - 2020, quận 10 đã phát triển mới 8.450 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp toàn quận lên 10.366 doanh nghiệp với tổng số vốn đầu tư là hơn 116.121 tỷ đồng; vận động được 1.270 hộ kinh doanh chuyển sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp; phát triển thêm 7.665 hộ kinh doanh mới, nâng tổng số hộ kinh doanh trên địa bàn quận là 9.096 hộ với tổng số vốn đầu tư hơn 3.910 tỷ đồng. Trong đó, kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển nhanh, kinh tế tập thể tiếp tục được quan tâm tổ chức lại một cách phù hợp. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận tăng bình quân 13,01%/năm. Thu ngân sách địa phương tăng bình quân 16,58%/năm. Hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong điều hành ngân sách, quản lý tài chính, tài sản công ngày càng được nâng cao; bảo đảm cân đối tốt thu - chi ngân sách có hiệu quả, tiết kiệm.
 
 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
 
 Theo đồng chí Đặng Quốc Toàn, Bí thư Quận ủy quận 10, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua có nhiều nguyên nhân. Nhiều cơ chế, chính sách, chủ trương của Trung ương, thành phố được đổi mới, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực cải cách hành chính, quản lý đô thị, bồi thường giải phóng mặt bằng, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn biên chế... Các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương, thành phố, quận được sự đồng tình ủng hộ của hầu hết người dân, tạo nên phong trào quần chúng tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, các thành viên hệ thống chính trị có nhiều nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ được phân cấp.
 
 Đồng chí Đặng Quốc Toàn cho biết, Đảng bộ quận coi trọng quán triệt nghị quyết và xây dựng chương trình hành động trên từng lĩnh vực trọng tâm; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ gắn với sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm thực hiện bốn chương trình trọng tâm, 26 chỉ tiêu đại hội và nhiều nội dung chỉ đạo khác của thành phố và quận. Đáng chú ý, quận 10 đã chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, xem đó là yêu cầu cần thiết khách quan, có tính tiên quyết trong xây dựng và phát triển quận nói riêng và TP Hồ Chí Minh nói chung. Đến cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020, 100% số cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức đạt chuẩn theo quy định và hơn 90% số cán bộ quy hoạch được đào tạo đạt chuẩn theo quy định, đạt chỉ tiêu đề ra. Có được kết quả nêu trên, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Quận ủy quận 10 đã đề ra chương trình xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, một trong bốn chương trình đòn bẩy của quận nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, góp phần tạo sức bật về phát triển kinh tế - xã hội của quận. Đồng chí Huỳnh Thiện Nhi, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy quận 10 cho biết, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo xây dựng và triển khai 10 kế hoạch, hai quyết định và một chương trình hành động nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của hệ thống chính trị trên địa bàn quận. Công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị, văn hóa, đạo đức được chú trọng thông qua việc chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức hai lớp cử nhân, sáu lớp trung cấp lý luận chính trị, 10 lớp sơ cấp lý luận chính trị, 17 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, 13 lớp bồi dưỡng chuyên đề, 51 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng, 34 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cùng nhiều hoạt động như hội nghị báo cáo thời sự, hội thi giảng viên, báo cáo viên lý luận chính trị giỏi…
 
 Công tác tổ chức cán bộ cũng được quận xem là một trong những ưu tiên hàng đầu trong quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Từng khâu của công tác cán bộ được sự quan tâm chỉ đạo thực hiện của Ban Thường vụ Quận ủy; xây dựng kế hoạch, quy trình, quy chế bám sát các văn bản quy định, hướng dẫn của thành phố và Trung ương trên cơ sở đối chiếu với tình hình thực tiễn của quận. Đối với một số nội dung như đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm, đề xuất quy hoạch và rà soát bổ sung quy hoạch, Quận ủy đã chỉ đạo thành lập các tổ công tác và phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy trực tiếp phụ trách, theo dõi cơ sở để bám sát, kịp thời hỗ trợ, giải quyết khó khăn vướng mắc. “Đối với công tác quy hoạch cán bộ, Quận ủy quận 10 thực hiện theo phương châm “động” và “mở”. Chú trọng nâng cao chất lượng đánh giá, nhận xét cán bộ; thực hiện đánh giá liên tục, nhiều chiều, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả đánh giá cán bộ; đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bảo đảm được cơ cấu, tiêu chuẩn, trình độ, độ tuổi; quan tâm đầu tư đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ gắn với công tác quy hoạch cán bộ”- đồng chí Huỳnh Thiện Nhi nhấn mạnh.
 
 Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, quận 10 đặt mục tiêu tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát triển kinh tế bền vững; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Để đạt được điều đó, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tiếp tục được Đảng bộ quận 10 xem là khâu then chốt, một trong những chương trình trọng tâm để tạo sức bật mới cho sự phát triển của quận.
 
 
 

Bài và ảnh: Võ Mạnh Hảo