Rút kinh nghiệm tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở tại Lạng Sơn, Cà Mau

Thứ Bảy, 14-03-2020, 01:59

Tỉnh ủy Lạng Sơn vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, cấp ủy đã chọn 14 đảng bộ, 12 chi bộ tổ chức đại hội điểm, trong đó, có năm đảng bộ thực hiện thí điểm chủ trương đại hội bầu trực tiếp bí thư. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp; chủ động lựa chọn và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ở cấp mình, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đúng quy trình, quy định. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị văn kiện đại hội của một số đơn vị chưa kỹ, chưa đầy đủ; một số báo cáo chính trị còn chung chung, thiếu khái quát; báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chưa sâu sắc, toàn diện, nội dung còn trùng lặp với báo cáo chính trị; không khí thảo luận ở một số đại hội còn hình thức, chưa thật sự sôi nổi;…

* Ngày 13-3, Đảng bộ xã Phú Hưng (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) tổ chức Đại hội Đảng bộ khóa 13, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đại hội được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau chọn làm điểm chỉ đạo đầu tiên cấp cơ sở và thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy.

Ngay sau Đại hội, Tổ giúp việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đã tiến hành rút kinh nghiệm. Theo đánh giá, công tác phối hợp giữa Tổ giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Huyện ủy Cái Nước và Đảng ủy xã Phú Hưng cơ bản đạt yêu cầu; khâu trang trí, chương trình đại hội trù bị và chính thức thực hiện bảo đảm theo hướng dẫn; tham luận, thảo luận trong đại hội chính thức có sự chuẩn bị chu đáo; công tác chuẩn bị nhân sự, bầu cử nền nếp, trật tự, đúng quy định… Từ đại hội điểm này, Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị các đảng bộ trực thuộc huyện ủy, thành ủy nghiêm túc tiếp thu kết quả thành công từ đại hội điểm để tổ chức tốt đại hội của đơn vị mình.

PV