ĐỜI SỐNG - CHÍNH TRỊ

Qua đại hội đảng bộ cấp cơ sở ở Tuyên Quang

Thứ Ba, 24-03-2020, 02:10
Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ phường Hưng Thành nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiện nay, tỉnh Tuyên Quang có 2.636 tổ chức đảng tổ chức xong đại hội. Quá trình tổ chức chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp được gắn với đẩy mạnh thực hiện phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch công tác hằng năm và các mục tiêu mà đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.

Đảng bộ phường Hưng Thành, TP Tuyên Quang là đơn vị được chọn để tiến hành đại hội điểm cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 của tỉnh Tuyên Quang. Đại hội đã tập trung thảo luận thống nhất đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đảng bộ phường vượt qua khó khăn hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả 14 chỉ tiêu nghị quyết. Cụ thể, giá trị phát triển thương mại, dịch vụ trung bình ước đạt 275,2 tỷ đồng, vượt 22% chỉ tiêu nghị quyết đại hội, tăng bình quân 11%/năm; số lượng khách sạn, cơ sở lưu trú được đầu tư ngày càng hiện đại; số doanh nghiệp đăng ký hoạt động tăng 25%; các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phát triển nhanh với các ngành nghề phục vụ ăn uống, kinh doanh hàng tạp hóa tổng hợp, vật liệu xây dựng, kinh doanh ô-tô, xe máy, điện lạnh, hàng thủ công mỹ nghệ và các hàng tiêu dùng khác. Với lợi thế của phường có 3 tuyến đường giao thông chính, nhất là trên dọc tuyến đường Bình Thuận được quy hoạch phát triển thương mại dịch vụ, có nhiều dự án tiếp tục đầu tư. Hoạt động du lịch từng bước phát triển, hằng năm thu hút hơn 12 nghìn lượt người đến hành hương, tham quan, tăng 40% so với năm 2015. Sản xuất thủ công nghiệp phát triển khá, giá trị sản xuất trung bình 5 năm ước đạt 51,2 tỷ đồng, tăng 8%/năm, vượt 76% chỉ tiêu nghị quyết đại hội.

Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, ưu tiên các loại cây trồng có năng suất, chất lượng cao, ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Đã hình thành vùng sản xuất lúa chất lượng cao với diện tích 60 ha, các giống lúa được đưa vào sản xuất chủ yếu là lúa Bắc thơm cho năng suất trung bình đạt 56 tạ/ha, sản lượng 336 tấn, thu nhập bình quân hơn 57 triệu đồng/ha. Quy hoạch sản xuất rau chuyên canh theo hướng hàng hóa; xây dựng các mô hình sản xuất rau an toàn với các giống rau truyền thống, sản xuất có hiệu quả bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm được cung ứng ra thị trường. Giá trị canh tác trên diện tích đất nông nghiệp đạt 98 triệu đồng/ha, đạt 103% mục tiêu Nghị quyết, hệ số sử dụng đất 2,5 lần; giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản bình quân 5 năm qua đạt 27,1 tỷ đồng, tăng 4%/năm, vượt 14% chỉ tiêu nghị quyết đại hội.

Bên cạnh đó, Đảng bộ quan tâm công tác quản lý đô thị, quản lý tốt thực hiện bảo đảm theo quy định góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị; phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong việc quản lý xây dựng; việc đầu tư xây dựng nhà văn hóa tổ, liên tổ được chú trọng, đến nay đã có 90% số tổ dân phố có nhà văn hóa; 100% kênh, mương nội đồng được kiên cố hóa; hơn 95% hệ thống thoát nước sinh hoạt ở khu dân cư được xây dựng bảo đảm vệ sinh; hơn 97% đường tổ, liên tổ được bê-tông hóa đi lại thuận lợi. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm từ 2,11% đến 0,45%, phấn đấu đến hết năm 2020, phường không còn hộ nghèo.

Phường cũng triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ. Hằng năm xây dựng và triển khai Kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) cho nên trong nhiệm kỳ qua không có cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Tuy nhiên, Đại hội cũng chỉ rõ tốc độ phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch chưa tương xứng với thế mạnh của phường; sản xuất nông nghiệp chưa phát triển kịp với xu thế phát triển chung, chưa có mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị còn hạn chế; công tác bồi dưỡng quần chúng kết nạp đảng viên mới ở một số chi bộ chưa được quan tâm đúng mức; việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát, sau kiểm điểm đánh giá hằng năm của một số tổ chức đảng, đảng viên còn chậm; công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội phường còn lúng túng; chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ còn hạn chế.

Nhìn lại công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp ở Tuyên Quang cho thấy, cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị; bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Hướng dẫn của Trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 306-KH/TU, ngày 15-7-2019; Nghị quyết số 96-NQ/TU ngày 22-7-2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Tổ chức nghiêm túc việc học tập cho toàn thể đảng viên, phổ biến tới cán bộ và nhân dân để nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò của đại hội đảng bộ các cấp, ý thức trách nhiệm của mình trong việc tham gia chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Từ đó, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội các cấp đề ra.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản yêu cầu ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và cơ quan, cán bộ được giao nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ tiến hành rà soát tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên theo phân cấp quản lý, tập trung đối với các nhân sự dự kiến cơ cấu, tái cử vào cấp ủy các cấp, bố trí làm cán bộ chủ chốt và làm việc trong các cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật. Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025; 2016 - 2021, 2021 - 2026; bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử kiện toàn các chức danh lãnh đạo gắn với chuẩn bị nhân sự cho cấp ủy và chức danh lãnh đạo khóa mới. Trong đó, cấp tỉnh đã thực hiện rà soát quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh; chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện xong việc rà soát, bổ sung, quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt ở các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; quy hoạch các chức danh lãnh đạo các đơn vị sở, ban, ngành cơ quan đơn vị cấp tỉnh để trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét phê duyệt. Cấp huyện và tương đương đã rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện cấp mình quản lý và đang tiến hành xây dựng đề án nhân sự trình cấp ủy cấp trên trực tiếp phê duyệt.

Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiến hành rà soát, đánh giá tình hình tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, lựa chọn 28 đảng bộ cơ sở và tám chi bộ cơ sở để tổ chức đại hội điểm và 14 đảng bộ cơ sở để thực hiện thí điểm chủ trương trực tiếp bầu bí thư cấp ủy. Đồng chí Lê Tiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang cho biết, đến ngày 19-3, 2.636 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã tổ chức xong đại hội. Quá trình tổ chức chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp gắn với đẩy mạnh thực hiện phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch công tác hằng năm và các mục tiêu đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra. Nét nổi bật qua các đại hội này là việc xây dựng báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành được chuẩn bị kỹ lưỡng và chi tiết, tập trung làm rõ những thuận lợi, khó khăn, kết quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ trước; đồng thời xây dựng những chỉ tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ tới. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị văn kiện đại hội nhiều nơi còn chậm, chất lượng văn kiện còn hạn chế; công tác rà soát, phê duyệt quy hoạch không đạt tiến độ theo yêu cầu; qua ghi nhận từ cơ sở, công tác điều hành đại hội ở một số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở còn hạn chế nhất là phần bầu cử. Đây là những hạn chế cần sớm được khắc phục.

Trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tổ chức quán triệt tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền lãnh đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, khóa XII) và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức lao động, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội chi, đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, lập thành tích thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; mỗi cấp ủy lựa chọn ít nhất một công trình tiêu biểu chào mừng đại hội, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kịp thời triển khai đến các chi bộ, đảng bộ cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh liên quan đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hoàn thành việc phê duyệt báo cáo chính trị, nhân sự đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm theo đúng kế hoạch, thời gian đã đề ra để rút kinh nghiệm và chỉ đạo tổ chức đại trà đại hội các chi, đảng bộ cơ sở. Xây dựng chương trình đại hội và chương trình điều hành của Đoàn Chủ tịch bảo đảm khoa học, hợp lý; thực hiện đúng quy chế bầu cử trong Đảng. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội trang trọng, an toàn, tiết kiệm, thành công. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện tốt công tác ứng phó và phòng, chống dịch Covid-19; xem xét, xử lý dứt điểm những vấn đề phát sinh liên quan công tác nhân sự cấp ủy, nhân sự là đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Tăng cường nắm tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác bám nắm cơ sở, quản lý tốt địa bàn, chủ động và phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp.

Tập trung hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội bảo đảm chất lượng theo tinh thần phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chỉ đạo, tổ chức hội nghị đảng viên để góp ý kiến có chất lượng vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện của Trung ương và cấp trên trực tiếp theo kế hoạch. Chuẩn bị tốt đề án nhân sự cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra; xây dựng đề án nhân sự đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần theo đúng nguyên tắc, quy trình theo chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; công tâm, khách quan.

LAN HƯƠNG