Nhiều sai phạm của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòn Đất

Thứ Sáu, 22-11-2019, 07:23
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang).

NDĐT - Những sai phạm, khuyết điểm của đồng chí Nguyễn Xuân Hoàng (Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Hòn Đất) là rất nghiêm trọng, vi phạm Điều 1 và Điều 8 Quy định 47-QĐ/TW, ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng về những điều đảng viên không được làm, ảnh hưởng uy tín tổ chức Đảng, tập thể cơ quan và bản thân đồng chí. Đó là một trong nhiều nội dung mà Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Kiên Giang vừa kết luận.

Sáng 21-11, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang đã cung cấp cho phóng viên Báo Nhân Dân một số nội dung mà cơ quan này vừa kết luận kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Giáo dục trực thuộc Huyện ủy Hòn Đất và ông Nguyễn Xuân Hoàng, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ Phòng GD-ĐT huyện Hòn Đất.

Tài chính, mua sắm, xây dựng… ông Hoàng quyết

Theo UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang, Chi bộ, Chi ủy Phòng GD-ĐT huyện Hòn Đất thực hiện không nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng. Cụ thể, từ tháng 7-2015 đến tháng 2-2016 (tám tháng), Chi ủy không họp lệ hằng tháng. Trong khi, Chi bộ không tổ chức họp lệ tháng 5-2016, 11-2017, 7-2018. Chi bộ không có báo cáo hằng tháng, quý, sáu tháng, tổng kết năm 2015, 2016; không có nghị quyết các năm 2015, 2016, 2017, 2018 và 2019.

Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức, cán bộ có nhiều khuyết điểm, sai phạm. Năm 2016, 2017, Phòng GD-ĐT huyện xếp loại cho hiệu trưởng các trường công lập trên địa bàn mà không tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND huyện đánh giá, phân loại bằng văn bản. Năm 2018, đánh giá phân loại hiệu trưởng các trường, mặc dù có sự ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện nhưng không đúng quy định.

Đối với ông Nguyễn Xuân Hoàng, ngoài việc chịu trách nhiệm đối với vai trò Huyện ủy viên, Bí thư, đồng thời ông Hoàng phải chịu trách nhiệm chính về những khuyết điểm của chi ủy, chi bộ, về vai trò của Trưởng phòng GD-ĐT.

Theo đó, với vai trò Trưởng phòng GD-ĐT, ông Nguyễn Xuân Hoàng có những sai phạm, như: phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức không đúng quy định, quy chế làm việc; lãnh đạo, chỉ đạo mang tính chủ quan, chuyên quyền, không bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; nhiều nội dung quản lý tài chính, mua sắm tài sản công, xây dựng cơ bản… cá nhân ông Hoàng quyết định.

Năm 2016, Phòng GD-ĐT tự giữ lại số tiền hơn 11,3 tỷ đồng từ dự toán kinh phí sự nghiệp giáo dục cho các trường mà không gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm tra. Từ năm 2017 đến 2019, Trưởng phòng GD-ĐT chỉ đạo lập phương án giữ lại kinh phí sự nghiệp giáo dục giao cho các trường để chi tập trung tại Phòng GD-ĐT cho các hoạt động khen thưởng, bồi dưỡng, hội thi, ngày hội giáo dục, hội khỏe Phù Đổng… với tổng số tiền 46,57 tỷ đồng. Đến tháng 3-2019, dự toán kinh phí giáo dục còn tồn hơn 17,5 tỷ đồng nhưng Phòng GD-ĐT không trình UBND huyện để kịp thời điều chỉnh dự toán phân bổ cho các đơn vị khác sử dụng.

Trưởng phòng GD-ĐT cũng không chỉ đạo kế toán đưa vào sổ sách số tiền hơn 349 triệu đồng từ tiền thu 25% học phí liên kết với Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang mở các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Ngoài ra, Trưởng phòng GD-ĐT còn có một số sai phạm trong quản lý chỉ đạo thực hiện đầu tư tám công trình xây dựng cơ bản và quản lý thu chi tài chính tại Phòng GD-ĐT hơn một tỷ đồng.

Đề nghị thu hồi quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng

Theo UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang, sai phạm của ông Nguyễn Xuân Hoàng, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Hòn Đất liên quan Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện này. Đó là việc Phòng Tài chính - Kế hoạch đồng ý cho Phòng GD-ĐT được giữ lại dự toán kinh phí sự nghiêp giáo dục từ năm 2017 đến 2019 hơn 17,5 tỷ đồng mà không trình UBND huyện chấp thuận và điều chỉnh lại dự toán đã giao cho các trường.

Ngoài ra, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã thiếu kiểm tra, quản lý về tài chính; không tham mưu cho UBND huyện trong hướng dẫn quản lý nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và có sai phạm trong thẩm định trình UBND huyện phê duyệt, quyết toán các công trình đầu tư xậy dựng cơ bản bằng nguồn vốn sự nghiệp giáo dục.

UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang cũng cho rằng, sai phạm tại Phòng GD-ĐT và ông Nguyễn Xuân Hoàng có phần trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Hòn Đất. Trong đó đáng chú ý, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Thông báo số 16/TB-UBND ngày 12-2-2018 về việc điều chỉnh kết quả đánh giá, phân loại công chức năm 2016 đối với ông Nguyễn Xuân Hoàng, từ “Hoàn thành nhiệm vụ còn hạn chế về năng lực” thành “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Điều này tạo điều kiện cho ông Nguyễn Xuân Hoàng đủ “chuẩn” để ngày 4-10-2018, Chủ tịch UBND huyện Hòn Đất ký Quyết định số 4247/QĐ-UBND bổ nhiệm lại chức Trưởng phòng GD-ĐT đối với ông Nguyễn Xuân Hoàng.

UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang đã đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Hòn Đất chỉ đạo thu hồi bảy văn bản, gồm: thông báo, công văn, quyết định của Ban Thường vụ Huyên ủy và Chủ tịch UBND huyện Hòn Đất do ban hành không đúng quy định. Trong đó, có Thông báo số 807-TB/HU, ngày 30-6-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về điều chỉnh kết quả đánh giá, phân loại cán bộ năm 2016 đối với ông Nguyễn Xuân Hoàng; Thông báo số 848-TB/HU, ngày 8-2-2018 của Ban Thuờng vụ Huyện ủy về cùng nội dung trên; Thông báo số 1053-TB/HU, ngày 31-7-2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc bổ nhiệm lại Trưởng phòng GD-ĐT đối với ông Nguyễn Xuân Hoàng; Quyết định số 4247/QĐ-UBND, ngày 4-10-2018 của Chủ tịch UBND huyện về việc bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng GDĐT đối với ông Nguyễn Xuân Hoàng.

UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang đã đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Hòn Đất chỉ đạo kiểm điển theo quy trình và xem xét kỷ luật đối với Chi ủy Chi bộ Giáo dục nhiệm kỳ 2015-2020; ông Nguyễn Xuân Hoàng, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng GD-ĐT; Lê Thanh Duân, đảng viên, kế toán Phòng GD-ĐT.

Đồng thời, kiểm điểm rút kinh nghiệm Ban Thường vụ Huyện ủy Hòn Đất; Chi bộ Giáo dục Hòn Đất; tập thể lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch Hòn Đất; tập thể lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hòn Đất và kiểm điểm rút kinh nghiệm đồng chí Bí thư Huyện ủy Hòn Đất, Trần Đức Mậu; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Hòn Đất, Trương Văn Minh.

VIỆT TIẾN