Hệ quả tất yếu

Thứ Ba, 10-03-2020, 03:21

Mới đây, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đồng Nai đã quyết định thi hành kỷ luật đối với sáu cán bộ, nguyên cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai, trong đó cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với bốn đồng chí, hai cán bộ khác bị cảnh cáo và khiển trách. Mức độ kỷ luật được đưa ra sau khi UBKT Tỉnh ủy đã xem xét cẩn trọng và kết luận các đồng chí nêu trên chịu trách nhiệm về một số vi phạm trong lĩnh vực được phân công liên quan xử lý sai quy trình một số vụ án; quản lý vũ khí quân dụng tại đơn vị; bán đấu giá tang vật vi phạm hành chính. Vi phạm của các đồng chí là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành công an và cá nhân các đồng chí.

Điều đáng nói là cả sáu đồng chí này đều giữ vai trò người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở đơn vị quan trọng nhất trong cơ quan hành pháp cấp tỉnh. Hơn ai hết, họ hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm cá nhân trong thực thi công vụ. Và chắc chắn, họ hiểu rõ điều mình nên làm, không nên làm và không được phép làm. Do đó, hành vi của những cán bộ nêu trên khó có thể biện minh khi đã vi phạm những quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm, về quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công an nhân dân.

Sự việc này có lẽ là hệ quả tất yếu của một bộ máy lỏng lẻo, thiếu kỷ cương, kỷ luật có tính hệ thống, khi trước đó, tháng 8-2019, UBKT Trung ương, và sau đó Bộ Công an đã ban hành những quyết định kỷ luật nghiêm minh về Đảng và chính quyền đối với nhiều lãnh đạo, cựu lãnh đạo chủ chốt Công an tỉnh Đồng Nai. Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai các nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020 đều bị thi hành kỷ luật. Đó là bài học đau xót khi những người nắm giữ vị trí quan trọng nhất của cấp ủy, cơ quan, đơn vị không phải là những tấm gương sáng, nói không đi đôi với làm.

Sau sự việc nêu trên, Bộ Công an đã điều động, bổ nhiệm các đồng chí có kinh nghiệm, đủ phẩm chất, năng lực đảm nhiệm các vị trí chủ chốt Công an tỉnh Đồng Nai. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ và ổn định tổ chức, Ban lãnh đạo mới đã bắt tay ngay vào chấn chỉnh đội ngũ, tác phong công an nhân dân, đồng thời nâng cao hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ. Tại lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tiến công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự vừa qua, trước hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ công an, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị Công an tỉnh Đồng Nai đã phát lệnh, toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an tỉnh nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết nhất trí, nỗ lực cố gắng vượt qua mọi khó khăn thử thách, kiên quyết trừng trị các loại tội phạm, các băng nhóm hoạt động có tổ chức… Sự đồng lòng, quyết tâm đó là điều nhân dân phấn khởi và trông đợi.

LÊ VY