Đề nghị kỷ luật nguyên Giám đốc Sở Nội vụ Thái Nguyên

Thứ Hai, 11-11-2019, 09:00
Kỳ họp thứ 22 của UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên xem xét vi phạm của một số nguyên lãnh đạo Sở Nội vụ.

NDĐT - Ngày 11-11, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Thái Nguyên, Nguyễn Văn Khoa cho biết, UBKT Tỉnh ủy vừa họp kỳ thứ 22, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kỷ luật nguyên Giám đốc Sở Nội vụ Trần Dương Thịnh bằng hình thức khiển trách; đồng thời, UBKT Tỉnh ủy kỷ luật nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Mạnh Anh kiêm Trưởng Ban Tôn giáo bằng hình thức cảnh cáo.

Kỳ họp thứ 22 của UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên xem xét, thông qua các nội dung kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nội vụ, Chi bộ Ban Tôn giáo thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nội vụ đã ban hành quy chế làm việc vi phạm quy định của Đảng; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, không thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, để Chi bộ Ban Tôn giáo vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quản lý tài chính và để mất đoàn kết nội bộ kéo dài, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng. Chi bộ Ban Tôn giáo buông lỏng lãnh đạo, quản lý, không kiểm tra, giám sát, để Chi bộ vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tự phê bình và phê bình, quản lý tài chính, mất đoàn kết nội bộ kéo dài, ảnh hưởng xấu uy tín của tổ chức đảng.

Đồng chí Trần Dương Thịnh, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nội vụ; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc; vi phạm Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Mạnh Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ, Bí thư Chi bộ Ban Tôn giáo, nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng Ban Tôn giáo chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Chi bộ Ban Tôn giáo; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc; quản lý tài chính; vi phạm Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Chi bộ Ban Tôn giáo cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Chi bộ, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc; quản lý tài chính; vi phạm Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nội vụ, Chi bộ Ban Tôn giáo và các đồng chí nêu trên đã ảnh hưởng xấu uy tín của tổ chức đảng và cá nhân. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Ban Tôn giáo nhiệm kỳ 2017-2020; đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Dương Thịnh bằng hình thức khiển trách. UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Thị Mạnh Anh và đồng chí Nguyễn Tiến Dũng bằng hình thức cảnh cáo.

THẾ BÌNH