Chuyển động mới ở Ngã Bảy

Thứ Bảy, 14-11-2020, 02:00
Người dân khu vực Láng Sen vệ sinh đường ấp, khóm.

Thị xã Ngã Bảy trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Hậu Giang từ ngày 1-2-2020. Thành phố có gần 80 km2 diện tích tự nhiên; có hơn 100 nghìn người. Cả bốn phường và hai xã đều đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và phường văn minh đô thị. Giai đoạn 2015- 2020, Ngã Bảy đạt và vượt 18/19 chỉ tiêu nghị quyết đề ra; thu nhập bình quân đầu người tăng hơn hai lần so đầu nhiệm kỳ. Thành phố không còn gia đình chính sách, gia đình đảng viên là hộ nghèo, cận nghèo.

Ngay sau đại hội đảng bộ của địa phương nhiệm kỳ 2020 -  2025, Đảng ủy phường Hiệp Lợi đã khẩn trương tập hợp các ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên (CBĐV) và nhân dân trên địa bàn, từ đó chỉnh sửa báo cáo chính trị, nghị quyết thành văn bản chính thức; bổ sung quy chế làm việc, sinh hoạt của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ.  

Đồng chí Huỳnh Phương Nam, Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Lợi cho biết, quy chế bổ sung kỳ này chú ý hơn công tác giáo dục chính trị tư tưởng và quản lý CBĐV, trọng tâm là tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Mặc dù BCH (15/15) cùng toàn Ban Thường vụ (5/5) được đại hội tín nhiệm bầu lại, nhưng mỗi cấp ủy viên không thỏa mãn, vẫn nghiêm túc kiểm điểm, tiếp thu ý kiến phê bình của Đảng bộ nêu trong Đại hội, để đề ra biện pháp khắc phục, sửa chữa. Biện pháp khắc phục chủ yếu là học tập, rèn luyện, nâng cao nhận thức chính trị, kỹ năng vận động quần chúng, tiếp thu cái mới để phát triển kinh tế - xã hội; đề cao ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện nghiêm chỉnh quy định của T.Ư về những việc đảng viên không được làm; đề cao dân chủ trong Đảng, báo cáo với cấp ủy và chấp hành nghiêm các quy định về việc cưới, việc tang và lễ hội. Trên lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, Hiệp Lợi tiếp tục chuyển đổi mạnh diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng bưởi, chanh, mít… Đến nay, các mô hình (đã chuyển được 25 ha/26 ha) bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Theo đồng chí Nguyễn Văn Hiển, đảng viên của Chi bộ Láng Sen A, phường Hiệp Lợi, nhờ cán bộ kỹ thuật thường xuyên hướng dẫn, gia đình anh và các hộ dân thuận lợi hơn khi chuyển đổi sản xuất, giá trị và hiệu quả kinh tế tăng đáng kể.

Đồng chí Dương Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngã Bảy cho biết, nhiệm vụ quan trọng nhất xuyên suốt nhiệm kỳ mới được Thành ủy tiếp tục chú trọng là xây dựng đảng bộ vững mạnh; khắc phục tư tưởng chậm đổi mới về kinh tế, về suy nghĩ và hành động của một số CBĐV trong Đảng bộ. Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy thường xuyên chú trọng công tác giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, niềm tin của CBĐV và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch những chủ trương, chính sách kinh tế; những dự án đầu tư phát triển ở địa phương; công khai thu, chi ngân sách và các chính sách xã hội để MTTQ, nhân dân giám sát thực hiện. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, kiểm tra tư cách, lối sống của CBĐV; chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Trong quá trình đó, thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng và giao nhiệm vụ công tác, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Đảng bộ phường Hiệp Thành là một trong những tổ chức cơ sở đảng nhiều năm giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu của TP Ngã Bảy. Sau khi chỉnh sửa xong các văn kiện Đại hội, quy chế làm việc, đề án công tác, Đảng ủy phường đã phân công cấp ủy viên về từng chi bộ tổ chức học tập và bàn giải pháp thực hiện nghị quyết. Các chi bộ căn cứ nghị quyết, thực tế của chi bộ và nhiệm vụ chính trị được giao để lập chương trình công tác, phân công, giao nhiệm vụ cho từng CBĐV. Từng CBĐV đăng ký chỉ tiêu phấn đấu và kế hoạch hành động của mình. Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND phường cho biết: Quan điểm xuyên suốt của Đảng bộ nhiệm kỳ này là tiếp tục thực hiện tốt nguyên tắc sinh hoạt đảng, lấy tự phê bình và phê bình, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu làm “thước ngắm”, làm mục tiêu, tiêu chí để đánh giá CBĐV. Cùng với triển khai trong Đảng, Hiệp Thành đã phổ biến, phối hợp tuyên truyền những nội dung cơ bản của Đại hội đến các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân thông qua các hội nghị đoàn thể, hệ thống truyền thanh của phường và trang thông tin điện tử của thành phố.

Đảng ủy phường Hiệp Thành còn phối hợp Tổ dư luận xã hội TP Ngã Bảy (thành viên là đại diện lãnh đạo các ban đảng của Thành ủy) khảo sát lấy ý kiến, đánh giá mức độ hài lòng của nhân dân (bằng hình thức phát phiếu) đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền sở tại. Cũng như nhiều người dân nơi đây, bác Phạm Thị Hoa ở khu phố 2 bày tỏ, việc địa phương lấy ý kiến của người dân giúp bà con dễ dàng phản ánh những khúc mắc, bày tỏ mong muốn chính đáng của mình. Cách làm này ở phường Hiệp Thành cũng là giải pháp được các phường, xã và thành phố duy trì nghiêm túc, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy hành chính trong sạch, năng động và phục vụ, xây dựng TP Ngã Bảy văn minh, giàu đẹp, trở thành trung tâm thương mại, du lịch của tỉnh Hậu Giang.

Bài và ảnh: HOÀNG LÂM, PHÙNG DŨNG