Cà Mau đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa

Thứ Năm, 19-03-2020, 01:59
Cảnh quan môi trường xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi (Cà Mau) được xây dựng, chỉnh trang sạch đẹp. Ảnh: PHƯƠNG LÀI

Tỉnh Cà Mau hiện có 50 trong tổng số 101 trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã và 905 trong tổng số 949 trụ sở sinh hoạt văn hóa ấp, khóm đang phát huy hiệu quả, duy trì tốt các hoạt động văn hóa - thể thao, tổ chức sự kiện, phục vụ đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

Mỗi trung tâm có ít nhất ba câu lạc bộ gồm: câu lạc bộ đờn ca tài tử, câu lạc bộ thể dục thể thao và câu lạc bộ xây dựng gia đình phát triển bền vững. Các câu lạc bộ hoạt động lồng ghép với hoạt động của các đoàn thể. Năm 2020, tỉnh đặt mục tiêu 99% các ấp, khóm có trụ sở sinh hoạt văn hóa và điểm tổ chức các hoạt động thể dục - thể thao. Tỷ lệ xã có trung tâm văn hóa - thể thao và học tập cộng đồng đạt 61%; tỷ lệ huyện, thành phố có trung tâm văn hóa - thể thao đạt 88,9%; tỷ lệ dân số tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 32,5% và tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình thể thao đạt từ 27,5% trở lên. Ngoài ra, mỗi huyện, thành phố có thêm ít nhất năm ấp, khóm xây dựng mô hình hàng rào cây xanh, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp...

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau chú trọng phát huy hoạt động của các cơ sở văn hóa - thể thao cấp tỉnh, huyện, các trung tâm văn hóa - thể thao và học tập cộng đồng cấp xã gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh”. Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường công tác kiểm tra kết quả thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới cũng như hiệu quả hoạt động của trung tâm văn hóa - thể thao và học tập cộng đồng cấp xã. Tỉnh cũng quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống các trung tâm văn hóa, thư viện, bảo tàng... Bảo tàng Cà Mau đã tổ chức nhiều hoạt động sưu tầm, trưng bày lưu động trong và ngoài tỉnh. Trên địa bàn tỉnh có 12 di tích quốc gia và 30 di tích cấp tỉnh đang phục vụ cho khách tham quan, nghiên cứu học tập và giáo dục truyền thống.Thư viện tỉnh đã triển khai thư viện điện tử, phối hợp các cơ quan, đơn vị đưa văn hóa đọc về cơ sở. Hoạt động huấn luyện, đào tạo, thi đấu thể dục, thể thao hướng về cơ sở, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ phong trào thể dục thể thao quần chúng.

* Góp phần bảo đảm quyền bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật, tỉnh Ninh Thuận đã tập trung đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý tới các nhóm công dân yếu thế, đặc thù trên địa bàn. Năm qua, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Thuận đã thực hiện 149 vụ việc trợ giúp pháp lý cho 149 lượt người, thông qua hình thức tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng. Đồng thời, Trung tâm tư vấn, hướng dẫn 48 trường hợp không thuộc diện được trợ giúp pháp lý đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật. Với nhiều hình thức phong phú, công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đạt kết quả nhất định, góp phần giúp công dân bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp. Tuy nhiên, đa số vụ việc được Trung tâm tiếp nhận đều do các cơ quan tiến hành tố tụng chuyển đến. Nhiều công dân thuộc diện được trợ giúp pháp lý nhưng chưa được cơ quan nhà nước có trách nhiệm giải thích rõ quyền lợi và giới thiệu đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý.

Xác định đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý là nhóm yếu thế trong xã hội, năm 2020, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Thuận tiếp tục đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý cho các đối tượng như người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi... Bên cạnh đó, các trường hợp có khó khăn về tài chính, gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ; người nhiễm chất độc da cam; người cao tuổi; người khuyết tật; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự; nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình; nạn nhân của hành vi mua bán người; người nhiễm HIV cũng được tiếp cận hoạt động trợ giúp pháp lý.

PV và TTXVN