Biểu dương 43 đảng viên là chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu

Thứ Năm, 20-02-2020, 12:30
Các đảng viên là chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu được biểu dương.

NDĐT - Ngày 20-2, tại Đà Nẵng, 43 Đảng viên là chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đã được Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng biểu dương, ghi nhận những đóng góp của các Đảng viên trong hoạt động công đoàn và xây dựng Đảng.

Đây là những đảng viên có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và công tác xây dựng Đảng. Các đồng chí đã tiên phong, gương mẫu nhận nhiệm vụ do các cấp ủy cơ sở giao, vận động công nhân lao động thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước tại từng doanh nghiệp, là nòng cốt trong các phong trào công nhân, Công đoàn tại cơ sở.

Qua lễ biểu dương nhằm nhân rộng các tấm gương tiêu biểu, thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn ngày càng nâng cao về chất lượng, có bản lĩnh, lập trường, tư tưởng vững vàng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh trong tình hình mới.

Dịp này, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng cũng ban hành chương trình công tác trọng tâm của tổ chức Công đoàn thành phố năm 2020 với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”.

Theo đó, các cấp công đoàn tập trung trong bảy lĩnh vực: Phát huy vai trò chủ động, tích cực của công đoàn cơ sở trong tổ chức thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ, chú trọng đối thoại để giải quyết những vấn đề mà công nhân, lao động quan tâm; Tăng cường định hướng thông tin tuyên truyền ở cơ sở; Tổ chức các hoạt động ở cơ sở xuất phát từ nhu cầu, đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; Phát huy vai trò của đoàn viên công đoàn trong đề xuất nội dung, thực hiện nhiệm vụ và giám sát đối với hoạt động công đoàn cơ sở và ban chấp hành công đoàn cơ sở; Đổi mới công tác cán bộ công đoàn cơ sở; Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát.

THANH TÂM - HÀ - LINH