Bắc Ninh chú trọng công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp

Thứ Tư, 19-02-2020, 03:52

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Bắc Ninh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng theo chương trình, kế hoạch năm, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong toàn đảng bộ tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo việc tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp cùng các địa phương nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện và xử lý ngay những mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện từ cơ sở… Theo đó, các cấp ủy trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng; thường xuyên làm tốt công tác nắm tình hình tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, các khâu, lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, các vấn đề nổi cộm, bức xúc, vụ việc phức tạp mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; nắm chắc tình hình cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, cán bộ được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa tới..., kịp thời phát hiện sai phạm và kiểm tra, xử lý theo quy định của Đảng. Tập trung lực lượng, phối hợp chặt chẽ giải quyết các khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến công tác tổ chức đại hội đảng, nhân sự cấp ủy khóa mới và đại biểu dự đại hội đảng bộ các cấp; xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp có vi phạm.

UBKT các cấp chủ trì, phối hợp các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy tiến hành kiểm tra, giám sát công tác tổ chức đại hội của đảng bộ cấp dưới theo quy định; coi trọng việc giải quyết tố cáo đối với đảng viên và tổ chức đảng. Đồng thời, UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc giúp cấp ủy cùng cấp chuẩn bị tốt nhân sự cấp ủy khóa mới và nhân sự đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy và UBKT các đảng ủy trực thuộc chuẩn bị tốt công tác nhân sự UBKT các cấp nhiệm kỳ mới có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, bảo đảm hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

* Với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1806/QĐ-UBND về kế hoạch hành động thực hiện việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân giai đoạn 2019 - 2025. Theo đó, tỉnh giao các sở, ngành thực hiện các nội dung cụ thể như: Sở Y tế nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân, bảo đảm an toàn thực phẩm; Sở Giáo dục và Đào tạo phát triển mạnh giáo dục và đào tạo, nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập, phát triển văn hóa đọc; Sở Xây dựng thực hiện công tác chăm lo nhà ở, nhất là cho người nghèo, gia đình chính sách… Các sở, ngành, địa phương của tỉnh đi vào rà soát, giải quyết ngay từng vấn đề, đề xuất các giải pháp, phương án triển khai, tránh tư tưởng thấy khó, phức tạp hay ngại khó không làm. Tỉnh cũng chỉ đạo cụ thể từng địa phương, đơn vị tìm tòi, nghiên cứu, đề xuất nới rộng không gian cho trường học; đầu tư cho các lĩnh vực thể thao, văn hóa; chủ động xử lý các “điểm đen” về môi trường; nhanh chóng bắt tay vào triển khai 35 đề án, nhiệm vụ đã đề ra để sớm tạo môi trường sống, học tập, sinh hoạt tốt nhất cho người dân…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đến lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương “xắn tay, quyết liệt và làm tốt nhiệm vụ này” với yêu cầu: Hiệu quả của các sản phẩm chăm lo cho người dân chính là thước đo năng lực lãnh đạo; lãnh đạo đơn vị nào không làm được cần đề nghị thay đổi nhân sự; quá trình triển khai, vấn đề nào gặp khó khăn xin ý kiến Thường vụ Tỉnh ủy quyết định. Từ đó, một số địa phương của tỉnh đã quan tâm, thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Điển hình như huyện Châu Đức đã kêu gọi, đóng góp xây dựng được 55 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ dân; đã rà soát còn 300 hộ dân đời sống nhiều khó khăn để có kế hoạch giúp đỡ kịp thời…

PV và TTXVN