Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới

Thứ Tư, 02-12-2020, 04:48
Sản xuất bê-tông thành mỏng đúc sẵn tại Công ty TNHH Thành Hưng phục vụ kiên cố hóa kênh mương.

Tuyên Quang là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn với 22 dân tộc anh em cùng sinh sống. Với việc thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đời sống kinh tế, văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tuyên Quang đang ngày càng được nâng lên.

Ðến nay, tỉnh đã có 36 trong số 124 xã (chiếm 29,03%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2025, có hơn 84 xã đạt chuẩn xã NTM, trong đó có ít nhất 30% số xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao và 10% số xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, tỉnh Tuyên Quang đã rà soát hiện trạng nông thôn, thành lập ban chỉ đạo các cấp về xây dựng NTM; phê duyệt Ðề án xây dựng NTM giai đoạn 2012 - 2020, định hướng đến năm 2030; ban hành kế hoạch thực hiện cho từng giai đoạn cụ thể. Ðồng thời, tỉnh phát động phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”. Bên cạnh đó, tỉnh cụ thể hóa Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM để triển khai thực hiện. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ kế hoạch của tỉnh chủ động tổ chức triển khai thực hiện chương trình theo các mục tiêu đề ra, trong đó tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân nông thôn về chủ trương, định hướng và chính sách trong xây dựng NTM. Thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ xây dựng kiên cố hóa kênh mương, bê-tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”…

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nhất là sự ủng hộ mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, sau 10 năm thực hiện, đến nay, tỉnh Tuyên Quang có 36 trong số 124 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; bình quân đạt 13,85 tiêu chí/xã. Những kết quả đạt được trong xây dựng NTM đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Ðời sống của người dân từng bước được nâng cao, góp phần củng cố thêm niềm tin của nhân dân với Ðảng và Nhà nước... Giai đoạn 2011 - 2020, tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh đạt gần 16 nghìn tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 2.731 tỷ đồng, huy động từ cộng đồng dân cư hơn 2.139 tỷ đồng.

Năm 2020, tỉnh Tuyên Quang đặt mục tiêu có thêm 11 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM của tỉnh lên 47 xã; có ít nhất ba xã đạt chuẩn NTM nâng cao; các xã còn lại bình quân đạt 15 tiêu chí/xã. Ðể đạt mục tiêu đề ra, tỉnh đã triển khai xây dựng 269,46 km đường giao thông, trong đó: đường trục xã 79,68 km; đường trục thôn, liên thôn 53,84 km; đường ngõ, xóm 18,15 km; đường nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa 117,79 km; xây dựng 34 công trình cầu, tràn, kè chống sạt lở; xây dựng 160 km kênh mương bằng cấu kiện bê-tông thành mỏng đúc sẵn; xây dựng 37 công trình thủy lợi đầu mối; xây dựng, nâng cấp 19 công trình điện; xây dựng 15 công trình trường mầm non, mẫu giáo; 26 công trình trường tiểu học; 13 công trình trường trung học cơ sở; làm 26 nhà văn hóa xã, sáu sân thể thao xã...

Chủ tịch UBND xã Tiến Bộ (huyện Yên Sơn) Trần Quyết Cường cho biết, đầu năm 2020, xã còn bốn tiêu chí chưa đạt là: giao thông, điện, trường học, môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm. Trên cơ sở nguồn lực được Nhà nước hỗ trợ và lồng ghép từ các chương trình, dự án, xã đã huy động tối đa nội lực triển khai xây dựng các công trình để bảo đảm hoàn thành theo đúng kế hoạch. Tuyến đường từ trung tâm xã về thôn Ðèo Trám dài 4,7 km, với tổng vốn đầu tư 14 tỷ đồng đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Ông Sèn Văn Nam, Trưởng thôn Ðèo Trám phấn khởi chia sẻ: “Bao năm qua người dân Ðèo Trám chịu cảnh đường mưa lầy, nắng bụi. Ðược Nhà nước đầu tư làm đường bê-tông, bà con phấn khởi lắm. Tất cả các hộ dân trong thôn sẵn sàng dịch chuyển bờ rào, hiến đất vườn đồi để mở rộng đường”. Hiện tại, 2,5 km đường đã được đổ bê-tông, dự tính công trình sẽ hoàn thành trong những ngày tới. Cùng với đường giao thông, các công trình trường học, một số nhà văn hóa thôn và đường điện đi vào thôn Ngòi Cái của xã Tiến Bộ cũng bước vào giai đoạn hoàn thiện, đưa vào sử dụng để người dân kịp vui xuân, đón Tết Nguyên đán 2021.

Chia sẻ về những bài học kinh nghiệm trong xây dựng NTM ở Tuyên Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Ðiều phối NTM tỉnh Nguyễn Văn Việt cho biết: Ðể thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình và xác định được trách nhiệm “chủ thể” của người dân cũng được đặc biệt quan tâm. Cùng với đó, gia đình cán bộ, đảng viên, đoàn viên phải gương mẫu thực hiện trước, chủ động trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xã NTM, nhất là việc thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm. Việc huy động nguồn lực của cộng đồng, người dân trong xây dựng NTM phải bảo đảm công bằng, công khai, dân chủ, tự nguyện, phù hợp khả năng đóng góp của nhân dân; thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng NTM tại các địa phương…

Thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ để hoàn thành các mục tiêu: Kiên cố hóa kênh mương, xây dựng nhà văn hóa gắn với sân thể thao thôn; khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, hợp tác xã; hỗ trợ sản xuất hàng hóa…; thực hiện các giải pháp giảm nghèo gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Ðồng thời, Tuyên Quang tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức đảng trong lãnh đạo xây dựng NTM; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng NTM”; thường xuyên nắm bắt, phát hiện những cách làm hay, mô hình tốt để phổ biến, nhân rộng; làm tốt công tác khen thưởng để kịp thời động viên các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho Chương trình xây dựng NTM của tỉnh trong thời gian tới…

Bài và ảnh: Hải Chung