Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào DTTS

Thứ Tư, 22-07-2020, 02:02

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Đắk Lắk năm 2020. 

Tham dự lớp tập huấn có 539 người có uy tín đến từ tám huyện, thành phố. Các học viên được bồi dưỡng kiến thức theo ba chuyên đề gồm: tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các bệnh lây truyền từ muỗi và động vật nuôi; tìm hiểu những vấn đề cơ bản về bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo Việt Nam, phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ biên giới quốc gia; phổ biến một số chính sách mới của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay đối với đồng bào DTTS. Ngoài ra, các học viên còn được chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm làm kinh tế giỏi trong đồng bào DTTS và tham quan một số mô hình làm kinh tế tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS của tỉnh.

 

CÔNG LÝ