Quảng Bình lập 72 nhóm tiết kiệm vay vốn giúp phụ nữ thôn, bản

Thứ Tư, 15-04-2020, 05:34
Phụ nữ dân tộc Bru Vân Kiều được hướng dẫn kỹ thuật trồng lạc giống mới.

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Quảng Bình, toàn tỉnh hiện có 4.615 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số sinh hoạt ở 153 chi hội thuộc 17 xã miền núi, vùng cao. Ðể tiếp tục thu hút hội viên ở vùng khó khăn, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp hội đầu tư nguồn lực, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng chăm sóc, nuôi dạy con cái và tuyên truyền, giải thích những vấn đề mà chị em quan tâm, nhất là các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo.

Các cấp hội quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thông qua 72 nhóm "Tiết kiệm vay vốn thôn, bản" với số tiền tiết kiệm hơn 600 triệu đồng, các cấp hội đã bình xét, hỗ trợ giúp phụ nữ nghèo, cận nghèo vay không lãi hoặc lãi suất thấp để phát triển kinh tế gia đình.

Hoàng Phúc