Phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đại biểu các DTTS Việt Nam lần thứ II

Thứ Tư, 25-11-2020, 02:25

Tiểu ban An ninh - Y tế, Tiểu ban An ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II vừa tổ chức phiên họp thứ hai tại Hà Nội.

Thời gian qua, hai tiểu ban thuộc Bộ Công an và Ủy ban Dân tộc thường xuyên phối hợp với Ban Tổ chức đại hội để nắm tình hình; kịp thời rà soát, bổ sung, hoàn thiện các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự đại hội. Các lực lượng tham gia của hai tiểu ban đã nắm vững yêu cầu nhiệm vụ được phân công, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho đại hội sẽ diễn ra vào đầu tháng 12 tới.

PV