Phát huy tinh thần đoàn kết, phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh, bền vững

Thứ Tư, 11-12-2019, 04:50
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến tặng Bằng khen các tập thể, cá nhân của tỉnh Sóc Trăng có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc giai đoạn 2014 - 2019.

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến tại Đại hội Dân tộc thiểu số lần thứ ba năm 2019 của tỉnh Sóc Trăng, vừa diễn ra ngày 9-12. Bộ trưởng cũng đề nghị Tỉnh ủy Sóc Trăng trong thời gian tới tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về công tác dân tộc nhằm chăm lo tốt hơn nữa cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Tập trung thực hiện hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo, thực hiện mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”… 5 năm qua, nhờ triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, toàn tỉnh hiện còn 15.890 hộ nghèo, chiếm 4,91% tổng số hộ, trong đó hơn tám nghìn hộ DTTS nghèo, chiếm 51% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh, cao hơn 10 lần mức bình quân chung của tỉnh.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHONG