Kết quả thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn khu vực Tây Nam Bộ

Thứ Tư, 13-01-2021, 01:32

Tại TP Cần Thơ, Ủy ban Dân tộc (UBDT) vừa tổ chức hội thảo rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn khu vực Tây Nam Bộ. 

Giai đoạn 2016 - 2020, trên địa bàn khu vực Tây Nam Bộ có 95 xã khu vực III, 14 xã biên giới và 417 ấp đặc biệt khó khăn của 10 tỉnh, thành phố thuộc diện đầu tư của Chương trình 135. Các địa phương đã huy động tổng số vốn thực hiện Chương trình là 1.721.345 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, đã triển khai xây dựng 1.613 công trình, mở hơn 336 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở; tổ chức hơn 16 đợt tham quan tập huấn, trao đổi kinh nghiệm thực hiện Chương trình. Chương trình 135 đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn vùng DTTS trên địa bàn. Tại Hội thảo, các đại biểu nhận định, để thực hiện tốt các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trong thời gian tới, cần bổ sung thêm về nguồn nhân lực; nguồn vốn đầu tư các dự án thành phần.

PV