Ðiện Biên tổ chức điểm Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc

Thứ Tư, 06-11-2019, 09:25
Người dân thôn Pàng Dề A1 ký cam kết xây dựng thôn, bản văn hóa.

Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 vừa được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ðiện Biên tổ chức điểm tại thôn Pàng Dề A1, xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa. Tại Ngày hội, các đại biểu và bà con nhân dân thôn Pàng Dề A1 cùng nhau ôn lại truyền thống 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; đánh giá việc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn.

Nhân dịp này, MTTQ Việt Nam tỉnh Ðiện Biên đã trao hai nhà Ðại đoàn kết tặng hai hộ nghèo; trao ba suất quà tặng già làng và người uy tín xã Xá Nhè.

Thôn Pàng Dề A1 có 109 hộ đồng bào dân tộc Mông. Năm 2019, người dân thôn Pàng Dề A1 có nhiều đóng góp ủng hộ các quỹ nhân đạo; hiến đất và ngày công làm kênh, mương thủy lợi, đường bê-tông liên thôn. Qua bình xét, thôn Pàng Dề A1 có hơn 75% số hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", 30 hộ đạt gia đình văn hóa ba năm liên tục.

Tin và ảnh: LÊ LAN