Hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số khởi nghiệp

Thứ Tư, 26-06-2019, 04:07

Tổ công tác 569 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về hỗ trợ khởi nghiệp vùng dân tộc thiểu số (DTTS) vừa phối hợp với các địa phương của tỉnh Sơn La tổ chức Diễn đàn hợp tác, hỗ trợ phụ nữ DTTS khởi nghiệp, kinh doanh và liên kết chuỗi giá trị.

Diễn đàn nhằm giúp các doanh nghiệp chia sẻ hợp tác, liên kết sản xuất, kinh doanh với các tổ, nhóm phụ nữ DTTS tại hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ. Dịp này, Tổ công tác 569 đã ra mắt Nhóm đối tác đồng hành cùng phụ nữ DTTS khởi nghiệp, kinh doanh, liên kết chuỗi giá trị gồm doanh nghiệp đầu tàu chuỗi giá trị; hộ, tổ, hợp tác xã liên kết; chuyên gia cố vấn đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp, kinh doanh, liên kết chuỗi giá trị trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, dược liệu trên địa bàn hai huyện.

Ðức Tuấn