Đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng cho trẻ em DTTS

Thứ Tư, 03-06-2020, 02:48
Cán bộ Trung tâm y tế huyện Tủa Chùa kiểm tra cân nặng của trẻ em trong vùng.

Chương trình vùng Tủa Chùa vừa phối hợp Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa (Điện Biên) tổ chức kiểm tra sức khỏe, đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng cho gần 2.000 trẻ dưới 5 tuổi là con em đồng bào các dân tộc thiểu số tại 31 thôn, bản thuộc bốn xã: Mường Báng, Sính Phình, Tủa Thàng, Xá Nhè và thị trấn Tủa Chùa.

Cán bộ Trung tâm y tế huyện đo cân nặng, chiều cao, xác định tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ ở ba thể: Nhẹ cân (cân nặng so với tuổi), thấp còi (chiều cao so với tuổi) và gầy còm (cân nặng so với tuổi); từ đó tư vấn dinh dưỡng cho bà mẹ hoặc người chăm sóc trẻ. Đây cũng là căn cứ để xây dựng các biện pháp can thiệp phù hợp cho từng nhóm trẻ trong năm tài chính 2021 của chương trình.

Tin và ảnh: BÍCH HẠNH