Tiếp tục hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Thứ Năm, 12-11-2020, 22:22

Thực hiện chính sách hỗ trợ cho một số đối tượng khó khăn do tác động của dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-HÐND ngày 27-3-2020 của HÐND thành phố Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/QÐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ, tính đến giữa tháng 10-2020, thành phố đã giải quyết cho 555.436 đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 vay vốn, đạt tỷ lệ 100% với tổng số tiền hơn 607 tỷ đồng.

Cùng với đó, tính từ đầu năm đến đầu tháng 9 năm nay, Quỹ xóa đói, giảm nghèo thành phố giải ngân cho 7.510 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát chuẩn hộ cận nghèo vay với số tiền gần 353 tỷ đồng; huy động Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm khoảng 3.213 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân cho 25.930 lượt hộ vay với số tiền hơn 1.265 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch Covid-19 kéo dài đã tác động tiêu cực đến đời sống của các đối tượng thuộc diện cần được hỗ trợ. Do đó, UBND thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan; UBND 24 quận, huyện tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để hỗ trợ người nghèo, người lao động trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thành phố đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP Hồ Chí Minh tranh thủ nguồn vốn giải quyết việc làm của Ngân hành Chính sách xã hội cấp bổ sung thêm ít nhất 200 tỷ đồng để cho vay trên địa bàn nhằm hỗ trợ người nghèo, người lao động thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có vốn làm ăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Thành phố cũng yêu cầu các ban, ngành, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP Hồ Chí Minh giải quyết kịp thời các nguồn vốn trung ương, địa phương theo chỉ tiêu được UBND thành phố giao, nhất là rà soát và triển khai giải ngân hiệu quả đối với nguồn vốn quỹ giảm nghèo, giải quyết việc làm đến các phường, xã, thị trấn, tuyệt đối không để hộ nghèo, cận nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện vay mà không được tiếp cận vốn tín dụng chính sách xã hội, phải đi vay ở tín dụng đen...

Thành phố cũng chỉ đạo Ban Giảm nghèo bền vững các quận, huyện tích cực phối hợp UBND các phường, xã, thị trấn đẩy mạnh cho vay Quỹ giảm nghèo đến những đối tượng thuộc chương trình chưa vay vốn, đối tượng cần vốn bổ sung trong năm 2020, sớm hoàn thành chỉ tiêu thành phố đã giao đợt hai và chủ động trình phân bổ chỉ tiêu cho vay quỹ giảm nghèo đợt ba với số tiền 22 tỷ đồng cho các quận, huyện khi đã giải ngân hết chỉ tiêu vốn đợt một, đợt hai và đang còn nhu cầu vốn. Yêu cầu chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn nâng cao vai trò, trách nhiệm chỉ đạo toàn diện hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, thường xuyên rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn, không được để hộ nghèo, cận nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện mà không tiếp cận được các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ và thành phố…

Việc TP Hồ Chí Minh thường xuyên chỉ đạo rà soát nhằm kịp thời đưa ra các giải pháp hỗ trợ cho một số đối tượng gặp khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, nhất là dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đến gần, là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, để các chính sách trên kịp thời đến với các đối tượng cần được hỗ trợ, các đơn vị liên quan cần khẩn trương triển khai; không lòng vòng, không để độ trễ trong quá trình triển khai; đồng thời, phải công khai, minh bạch, tránh trục lợi khi thực hiện chính sách này…

DUY KHÁNH