Cải thiện dịch vụ công trực tuyến

Thứ Năm, 14-05-2020, 22:24

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính (TTHC), trong đó có việc nâng chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Theo khảo sát của Ban Ðô thị, HÐND thành phố, số lượng dịch vụ công trực tuyến tại thành phố ngày càng tăng, trong đó đáng chú ý là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 chiếm 40,2% tổng số dịch vụ công được cung cấp. Tỷ lệ người dân và doanh nghiệp (DN) tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến tăng mạnh, từ 4% năm 2016 lên 32% vào năm 2017, 40% trong năm 2018 và tăng lên 56% trong năm 2019. Riêng trong tháng 4-2020, thành phố triển khai gần 1.300 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tập trung vào lĩnh vực lao động, kinh doanh và dịch vụ.

Mục tiêu cuối cùng của dịch vụ công trực tuyến là người dân, DN có thể giao tiếp với chính quyền 24 giờ trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối in-tơ-nét. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Người dân, tổ chức chỉ phải đến duy nhất một lần để thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả tại bộ phận một cửa của cơ quan, đơn vị. Dịch vụ công trực tuyến cũng giúp cơ quan nhà nước giảm tải được áp lực công việc, giải quyết công việc nhanh hơn, thuận tiện, khoa học hơn. Qua đó, người dân được hưởng thụ dịch vụ thuận lợi, tiết kiệm chi phí cũng như thời gian đăng ký, làm các TTHC, nhất là tránh được nạn nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ cán bộ.

Tuy nhiên, ngoài một số sở, ngành, quận, huyện đã thực hiện tốt (Sở Kế hoạch và Ðầu tư, Công an thành phố, quận Bình Tân, quận 1, quận Bình Thạnh, quận 12, huyện Hóc Môn…), thì việc triển khai dịch vụ công trực tuyến tại thành phố vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập. Nguyên nhân, là công tác tuyên truyền của các cấp chính quyền chưa tốt, thói quen sử dụng hồ sơ giấy, đến nộp hồ sơ trực tiếp của người dân vẫn phổ biến; người sử dụng còn e ngại vấn đề bảo mật thông tin; nhiều TTHC chưa đơn giản, tinh gọn. Quan trọng hơn, vẫn còn nhiều người dân chưa từng tiếp xúc công nghệ thông tin; khả năng sử dụng, cập nhật in-tơ-nét còn thấp; chưa kể, hệ thống mạng đôi khi trục trặc.

Để khắc phục những bất cập này, đồng thời nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, thành phố tiếp tục cần có giải pháp tinh giản TTHC; khẩn trương hoàn thiện cơ sở dùng chung trong đó có hệ thống dữ liệu về dân cư, hộ tịch, đất đai. Ðể tránh tình trạng thiếu trách nhiệm trong công tác triển khai dịch vụ công trực tuyến tại các đơn vị, thành phố tiếp tục gắn trách nhiệm, xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động cải cách hành chính các cấp nếu đơn vị đó không hoàn thành nhiệm vụ. Phát động các phong trào thi đua, phát huy sự sáng tạo, cải tiến trong cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ người dân và DN. Ðẩy mạnh công tác khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, DN đối với chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính trên toàn thành phố, thường xuyên theo dõi, có giải pháp cải thiện sự hài lòng và khắc phục hiện tượng chậm trả kết quả...

TÙNG QUANG