Ðẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Thứ Sáu, 27-03-2020, 03:00

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản khuyến nghị người dân ưu tiên dùng hệ thống dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích. Ðây là phương tiện giúp người dân hạn chế việc tiếp xúc đông người trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc tập trung đông người tại trụ sở các cơ quan để làm thủ tục hành chính (TTHC), góp phần phòng, chống dịch Covid-19. Các nội dung thành phố yêu cầu tập trung thực hiện là thủ trưởng sở, ban, ngành, chủ tịch UBND 24 quận, huyện phải tăng cường công tác tuyên truyền bằng cách sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, kênh giao tiếp trên mạng (in-tơ-nét), mạng xã hội tại Việt Nam, hình thức trực tuyến để hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến TP Hồ Chí Minh và các trang dịch vụ công trực tuyến của sở, ban, ngành, UBND quận, huyện. Ðồng thời, các cơ quan, đơn vị cần bố trí nhân sự trực hướng dẫn, trao đổi qua hộp thư điện tử (e-mail), tin nhắn, điện thoại, đường dây nóng bảo đảm trả lời các phản ánh, kiến nghị TTHC của cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị. Tăng cường theo dõi, kiểm tra việc giải quyết hồ sơ TTHC cho cá nhân, tổ chức, bảo đảm đúng hạn. UBND thành phố cũng chỉ đạo Sở Tài chính đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu các giải pháp thanh toán điện tử, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện áp dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tổ chức khi thực hiện TTHC, sử dụng dịch vụ công.

Có thể nói, hệ thống dịch vụ công trực tuyến mà thành phố đang triển khai, áp dụng rất tiện lợi và hiện đại, đưa thành phố là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước trong việc xây dựng chính quyền điện tử. Trong năm 2019, lượng hồ sơ TTHC được các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn giải quyết lên đến gần 21,4 triệu hồ sơ. Trong đó, số lượng hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là hơn sáu triệu hồ sơ. Ngoài ra, thành phố có 3,8 triệu hồ sơ được tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, là địa phương có lượng thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích cao nhất nước. Từ đầu năm 2020 đến nay, nhất là khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lượng hồ sơ, thủ tục được giải quyết trực tuyến ở các sở, ban, ngành, quận, huyện tăng mạnh.

Trong khi thành phố đang tập trung toàn lực để phòng, chống dịch Covid-19, việc người dân, doanh nghiệp tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích để hạn chế tiếp xúc, tập trung đông người tại trụ sở các cơ quan khi làm TTHC là việc làm có ý nghĩa; không chỉ mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, công sức mà còn cùng với thành phố góp phần trong phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cho cộng đồng. Ðây cũng là điều kiện để thành phố đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích hướng đến xây dựng một nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

KHÁNH DUY