Quan điểm trái chiều về “hộ kinh doanh”

Thứ Bảy, 02/03/2019, 05:00:22
 Font Size:     |        Print
 

Ngay sau khi Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư được đưa ra lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp, đề xuất bổ sung hộ kinh doanh vào là một trong những đối tượng điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp được quan tâm. Tuy nhiên, ông Lê Duy Bình, Giám đốc Công ty Economica Vietnam cho rằng, cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng hơn.

- Ông nghĩ thế nào về đề xuất đưa hộ kinh doanh vào là một đối tượng điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân?

- Quan điểm của tôi là cần phải nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu đưa hộ kinh doanh vào phạm vi điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, buộc các hộ kinh doanh phải tuân thủ các chuẩn mực kế toán, thuế, thanh tra, kiểm tra, yêu cầu về quản trị… như các loại hình doanh nghiệp (DN) trên thì có thể sẽ “giết chết” các hộ kinh doanh.

Hiện tại, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chúng ta đang có khoảng 3,6-3,9 triệu hộ kinh doanh, không tính khoảng hơn 1 triệu hộ thuộc diện hoạt động không cần phải đăng ký. Trong số này, theo số liệu của Tổng cục Thuế, khoảng 150.000 hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/tháng. Đây là đối tượng nên bắt buộc phải chuyển đổi, đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Nhưng còn việc họ lựa chọn loại hình DN nào sau khi đăng ký chuyển đổi là quyền của họ.

- Thực tế thực hiện Luật Doanh nghiệp từ năm 2000 đến giờ cho thấy, yêu cầu chuyển hộ kinh doanh thành DN không khả thi. Tỷ lệ chuyển đổi rất thấp. Quan điểm của ông về vấn đề trên?

- Luật Doanh nghiệp quy định quá trình hình thành nên một DN, có nghĩa là khi anh bắt đầu vào kinh doanh, anh đã xác định loại hình mình sẽ làm, trên cơ sở đó hình dung các việc sẽ làm, quản trị ra sao, điều hành DN thế nào.

Với giả thiết hộ kinh doanh chuyển đổi thành DN với ít biến động nhất, thì sẽ chuyển hoạt động theo hình thức là DN tư nhân. Bản chất của DN tư nhân là DN một chủ, chịu trách nhiệm vô hạn về quá trình kinh doanh và hoạt động của mình, tương tự như hộ kinh doanh cá thể.

Vấn đề phát sinh là trong Luật Doanh nghiệp lại quy định các vấn đề về kế toán, kiểm toán, quản trị… gần như nhau, dù của các loại hình DN khác nhau. Cần lưu ý, DN một chủ không thể đáp ứng được hết các yêu cầu về quản trị như với các công ty TNHH hay công ty cổ phần có nhiều cổ đông được…

Chúng tôi đã tính toán, một hộ kinh doanh nếu chuyển đổi thành doanh nghiệp thì họ sẽ tăng chi phí tuân thủ lên 183 triệu đồng/năm, bao gồm cả chi phí bảo hiểm xã hội…

Đây là lý do tôi cho rằng, nếu bắt các hộ kinh doanh đều chuyển thành DN sẽ không phù hợp.

- Vậy ông có những đề xuất, giải pháp gì để tạo địa vị pháp lý cho hộ kinh doanh?

- Trước hết, phải xử lý pháp lý cho loại hình DN tư nhân, hay gọi đúng là DN một chủ. Cần có hành lang pháp lý riêng cho loại hình này, thậm chí là một chương riêng quy định về hình thức, nội dung hoạt động...

Sau đó mới yêu cầu các hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh chuyển đổi thành DN một chủ.

- Xin cảm ơn ông!

TƯ ÁNH (thực hiện)