Thúc đẩy hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng ASEAN

Thứ Hai, 24-02-2020, 14:53
Trưởng đoàn SOCA Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị.

NDĐT – Ngày 24-2, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), đã diễn ra Hội nghị đặc biệt các quan chức cấp cao phụ trách Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (SOCA), về đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN và hội nghị hẹp SOCA, do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức.

Hội nghị có sự tham gia của gần 60 đại biểu, gồm các quan chức cấp cao và cán bộ phụ trách Cộng đồng Văn hóa - Xã hội đến từ 10 nước thành viên ASEAN, Ban thư ký ASEAN; nhiều bộ, ngành của Việt Nam và các chuyên gia tư vấn khu vực.

Phát biểu tại phiên khai mạc, đại diện Ban thư ký ASEAN, Phó Tổng Thư ký Kung Phoak và Trưởng đoàn SOCA Việt Nam Hà Thị Minh Đức đều nhấn mạnh, Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN, một trong ba trụ cột chính của ASEAN, tiếp tục thúc đẩy những tác động tích cực của hội nhập quốc tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ASEAN.

Việc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến 2025, sẽ bảo đảm khu vực đạt được những tiến bộ hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, tăng cường quan hệ đối tác và nâng cao nhận thức của người dân về Cộng đồng ASEAN và Bản sắc ASEAN. Vì vậy, việc có một hệ thống giám sát, đánh giá là vô cùng quan trọng để theo dõi việc thực hiện Kế hoạch tổng thể và những kết quả hữu hình.

Thay mặt nước chủ nhà phát biểu chào mừng và khai mạc hội nghị, Trưởng đoàn SOCA Việt Nam đã nêu vắn tắt về chủ đề “Gắn kết và chủ động thích ứng” của năm Chủ tịch ASEAN 2020 và năm ưu tiên của năm Chủ tịch.

Các quan chức cấp cao SOCA đến từ 10 nước thành viên ASEAN và Ban Thư ký ASEAN tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung xem xét, thảo luận đề cương, các chỉ số đánh giá và lộ trình, nội dung chính sẽ được xây dựng trong Báo cáo đánh giá giữa kỳ Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN. Trên cơ sở đó, các nước thành viên ASEAN thực hiện đánh giá ở cả cấp quốc gia và khu vực trong năm 2020, làm tiền đề cho việc thúc đẩy thực hiện Kế hoạch tổng thể của Cộng đồng trong giai đoạn 2021-2025, góp phần đạt được Tầm nhìn ASEAN 2025. Dự kiến, báo cáo đánh giá sẽ là một trong những văn kiện trình cấp cao ASEAN lần thứ 37, thông qua vào tháng 11-2020.

Hội nghị hẹp của SOCA tập trung thảo luận các cơ chế điều phối, những vấn đề liên ngành quan trọng của Cộng đồng và những cách thức để tăng cường hơn nữa vai trò của SOCA trong thời gian tới. Tại đây, Việt Nam trao đổi rõ hơn về những ưu tiên của mình trong năm Chủ tịch ASEAN và trong Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN, nhằm tạo sự ủng hộ và đồng thuận đối với các nước thành viên trong năm bản lề quan trọng của cộng đồng.

Kết quả hội nghị là một trong những nội dung quan trọng, được báo cáo tại Hội nghị SOCA lần thứ 28 và Hội nghị Hội đồng cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN lần thứ 23, diễn ra vào đầu tháng 4 tại Đà Nẵng, ngay trước Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36.

Hội nghị cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN diễn ra đến ngày 25-2.

MAI VĂN BẢO