Hội nghị hẹp Quan chức Kinh tế ASEAN

Thứ Năm, 28-11-2019, 11:53
Hội nghị hẹp Quan chức Kinh tế ASEAN tại thành phố Hạ Long.

NDĐT - Ngày 28-11, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), đã diễn ra Hội nghị hẹp Quan chức Kinh tế ASEAN (SEOM Retreat) là sự kiện đầu tiên của kênh kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Hội nghị Quan chức Kinh tế ASEAN là hội nghị cấp quan chức quan trọng nhất trong nhiệm kỳ chủ tịch, với mục tiêu chính nhằm xác định các định hướng ưu tiên kinh tế của ASEAN để triển khai trong năm 2020.

Với vai trò chủ trì kênh kinh tế, trên cơ sở chủ đề gắn kết và chủ động thích ứng, Việt Nam đã đặt ra ba định hướng ưu tiên trong trụ cột kinh tế ASEAN trong năm 2020, bao gồm: thúc đẩy liên kết và kết nối kinh tế khu vực nội khối ASEAN, đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững, và nâng cao năng lực thích ứng và hiệu quả hoạt động của ASEAN. Trên cơ sở ba định hướng này, Việt Nam đang xây dựng và tổng hợp các sáng kiến, ưu tiên cụ thể.

Tại Hội nghị SEOM hẹp này, Việt Nam sẽ giới thiệu ba định hướng trên và sơ bộ các sáng kiến, ưu tiên để tham vấn với các nước ASEAN, trước khi thống nhất toàn bộ vào trước kỳ họp SEOM chính thức lần thứ nhất vào tháng 1-2020.

Bên cạnh việc xác định các ưu tiên kinh tế do Việt Nam đề xuất, Hội nghị SEOM hẹp lần này còn là dịp để các nước thảo luận ưu tiên của các nhóm công tác chuyên ngành, chương trình làm việc cả năm 2020, tình hình hoạt động của đại diện kinh tế tại Phái đoàn thường trực ASEAN và việc gia nhập ASEAN của Đông Ti-mo.

Hội nghị hẹp Quan chức Kinh tế ASEAN sẽ kết thúc vào ngày 29-11.

QUANG THỌ