Thành phố thông minh

Thứ Hai, 10-06-2019, 09:27

Tại Thái-lan vừa diễn ra Hội nghị bàn tròn Mạng lưới thành phố thông minh ASEAN.

Trước đó, Chính phủ Thái-lan đã thông qua các kế hoạch hành động để thu hút các nước có năng lực về công nghệ mới hợp tác và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thành phố thông minh thuộc Mạng lưới thành phố thông minh ASEAN (ASCN), nhằm phát triển 26 thành phố thông minh ở 10 quốc gia nội khối.

ASCN là sáng kiến được đưa ra tại Hội nghị cấp cao ASEAN 2018 tại Singapore, với mục tiêu chung là tạo ra các thành phố thông minh bền vững, thúc đẩy chất lượng cuộc sống ở ASEAN thông qua công nghệ và sáng tạo. Sáng kiến trên cũng hướng tới đối phó các vấn đề đô thị hóa như tắc nghẽn giao thông, chất lượng nước và không khí kém, nghèo đói, gia tăng bất bình đẳng, chênh lệch chất lượng cuộc sống giữa nông thôn và thành thị, cũng như bảo đảm an ninh.

Trong số 26 thành phố thuộc ASCN, có Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Ðể trở thành một thành phố thông minh, các địa phương phải cải tạo cơ sở hạ tầng, kết nối dữ liệu, các hệ thống công nghệ và văn hóa. Các công ty trong nhiều lĩnh vực ở các nước ASEAN đang đứng trước cơ hội sẽ được hưởng lợi từ ASCN.

Phát triển thành phố thông minh có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế các nước ASEAN. Thành phố thông minh không chỉ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, mà còn góp phần cải thiện cả nền kinh tế lẫn phát triển xã hội.

NAM TRUNG