Công nghệ điện rác

Thứ Hai, 10-06-2019, 09:32

Chính phủ Nhật Bản cho biết, nước này có kế hoạch hỗ trợ các nước Đông - Nam Á xây dựng những cơ sở xử lý và phát điện từ rác thải. Tại Việt Nam, Hà Nội đang được xem xét đưa vào chương trình xây dựng thành phố kiểu mẫu về xử lý rác và phát điện từ rác.

Đây cũng là những đóng góp của Nhật Bản đối với các vấn đề về môi trường sẽ được đưa vào chương trình nghị sự của Hội nghị cấp cao G20 sẽ họp tại Nhật Bản vào cuối tháng 6 này.

Theo kế hoạch trên, dự kiến đến năm tài khóa 2023 sẽ xây dựng khoảng 10 thành phố kiểu mẫu về xử lý rác và phát điện từ rác thải nhằm đối phó tình trạng ô nhiễm không khí, ô nhiễm biển, cũng như thiếu điện ngày càng trầm trọng tại khu vực Đông - Nam Á. Trong năm tài khóa 2019, Bộ Môi trường Nhật Bản đã dự toán 2 tỷ yên để tiến hành khảo sát thực địa phục vụ đấu thầu và hỗ trợ triển khai thiết bị tại nước ngoài.

Các cơ sở xử lý rác và sản xuất điện từ rác thải của Nhật Bản có khả năng ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm bằng cách sử dụng kỹ thuật đốt rác không gây ô nhiễm không khí, đồng thời tạo ra điện từ lượng nhiệt phát ra trong quá trình đốt rác. Hiện ở Nhật Bản có khoảng 380 cơ sở như vậy.

Theo thống kê, thị trường phát điện từ xử lý rác thế giới năm 2013 có quy mô khoảng 7,4 tỷ USD và đang được kỳ vọng tăng lên 80 tỷ USD vào năm 2022.

ĐỨC ANH