Chống đói nghèo

Thứ Hai, 28-01-2019, 10:54

Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe của Liên hợp quốc (CEPAL) vừa khuyến cáo Mexico cần đẩy mạnh cuộc chiến chống đói nghèo vì tỷ lệ người nghèo vẫn chiếm 43,6% tổng số dân, tương đương 53,4 triệu người. Trong đó, thậm chí có tới 9,4 triệu người thuộc diện nghèo cùng cực.

Trong báo cáo “Toàn cảnh xã hội Mỹ la-tinh năm 2018”, CEPAL nhận định, nếu cuộc chiến chống đói nghèo không được đẩy mạnh thì Mexico chỉ có thể xóa bỏ được một nửa tỷ lệ nghèo đói sau năm 2035. Honduras và Colombia cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự Mexico. Trong năm 2018, tỷ lệ thất nghiệp ở Mexico là 3,6%. Điều đó có nghĩa là khoảng hai triệu người trong độ tuổi lao động không có việc làm.

Theo CEPAL, trong năm 2018, tỷ lệ nghèo đói ở khu vực Mỹ Latinh là 29,6%, tương đương 182 triệu người, giảm hơn hai triệu so với năm 2017. Tuy nhiên, số người nghèo cùng cực lại tăng thêm một triệu người lên 63 triệu, chiếm 10,2% dân số.

Trước thực trạng nêu trên, CEPAL kêu gọi Mexico và các nước trong khu vực Mỹ Latinh cần áp dụng những chính sách công thiết thực và hoàn thiện hơn về phúc lợi xã hội, thúc đẩy thị trường lao động, phân phối lại mức thu nhập, góp phần đẩy mạnh cuộc chiến chống đói nghèo tại Mỹ Latinh.

ĐỨC TRUNG