Chuyện thời sự

Chất lượng cuộc sống

Thứ Năm, 20-06-2019, 10:45

Một báo cáo của Liên hợp quốc vừa cho biết, có hơn hai tỷ người trên toàn thế giới không có nước uống bảo đảm an toàn. Báo cáo ghi nhận những tiến bộ mà thế giới đã đạt được trong việc giúp đỡ các cộng đồng dân cư nghèo khó trong gần 20 năm qua. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết liên quan chất lượng nước uống và hệ thống vệ sinh mà các gia đình thuộc cộng đồng dân cư này được tiếp cận.

Từ năm 2000 đến nay, trên thế giới đã có thêm khoảng 1,8 tỷ người được tiếp cận nước uống bảo đảm tiêu chuẩn an toàn. Tuy nhiên, hiện vẫn còn tới 10% dân số thế giới (khoảng 785 triệu người) vẫn thiếu các dịch vụ cơ bản, trong đó có 114 triệu người vẫn phải uống nước không sạch.

Thậm chí, có hơn bốn tỷ người đang phải sống ở những nơi không có nhà vệ sinh an toàn. Trong khi ba tỷ người khác không có điều kiện để rửa tay bằng xà-phòng. Tình trạng thiếu nước sạch và dịch vụ vệ sinh an toàn có thể khiến trẻ em dưới 15 tuổi có nguy cơ tử vong cao gấp ba lần so với việc phải hứng chịu bạo lực ở các vùng xảy ra xung đột.

Cộng đồng quốc tế và chính phủ các nước cần quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng dân cư nghèo khó và vùng nông thôn, nhằm giúp trẻ em và các gia đình nghèo được tiếp cận nước sạch cũng như hệ thống vệ sinh an toàn.

ÐỨC THÀNH