Ðiểm nghẽn trách nhiệm

Thứ Sáu, 05-07-2019, 04:00

- Tìm giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng để thành phố cất cánh bởi dịch vụ phát triển nhưng hạ tầng không theo kịp.

- Nghe hay à nha! Nhưng vấn đề là…

- Là chi?

- Phải làm gì và làm thế nào và bao giờ thì làm để tháo gỡ được điểm nghẽn. Ðó mới là mấu chốt của vấn đề.

- Khỏi lo đi Tư, chuyện đó đã được các chuyên gia trong nước và nước ngoài trao đổi, bàn bạc, thảo luận kỹ lưỡng tại cuộc hội thảo do thành phố tổ chức hôm mồng ba vừa rồi.

- Cụ thể như…?

- Như tạo quỹ đất, có cơ chế, chính sách phù hợp, thuận lợi cho việc giao đất, thuê đất; đa dạng hóa nguồn lực, đổi mới tư duy, thay đổi cách nghĩ, cách làm…

- Rất toàn diện và đồng bộ!

- Thì phải vậy mới hiệu quả chớ!

- Nhưng theo thiển ý của Tư tui thì…

- Thì sao?

- Còn một điểm nghẽn nữa nếu được tháo gỡ kịp thời sẽ là đòn bẩy cho việc tháo gỡ điểm nghẽn kia.

- Quan trọng tới cỡ đó sao, mà đó là điểm nghẽn chi vậy Tư?

- Từ từ rồi anh Ba sẽ hiểu! Trước hết, phải thấy là có rất nhiều chuyện, nhiều việc thành phố mình đã đề cập, đã bàn bạc kỹ lưỡng và bắt tay vô làm, nhưng …

- Nhưng sao?

- Làm hoài mà chưa tới được kết quả cuối cùng. Như các công trình chống ngập, cứ trễ hẹn hoài à. Làm cả chục năm rồi mà vẫn chưa biết tới bao giờ thì xong. Chuyện nầy cũng liên quan đến điểm nghẽn hạ tầng.

- Rồi chi nữa, Tư?

- Những lòng kênh, con rạch ô nhiễm, đầy rác rến xử lý mãi không xong. Cho dù đã có nhiều đề án, chương trình cải tạo kênh, rạch đã được thành phố ban hành. Chuyện nầy cũng liên quan đến điểm nghẽn hạ tầng.

- Việc nầy thì anh Ba có biết, có thấy. Vậy thì sao?

- Thì là có nhiều việc đã bàn, đã làm từ lâu rồi nhưng vẫn chưa đi tới kết quả cuối cùng, vẫn dẫm chân tại chỗ. Vậy là do…

- Thiếu nỗ lực, thiếu quyết tâm và chung quy lại là thiếu trách nhiệm, đúng không Tư?

- Không sai! Ðó chính là điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ. Ðiểm nghẽn trách nhiệm!

TƯ BÚA