Coi lại cách làm!

Thứ Năm, 24-12-2020, 21:22

- Tốn kém cả ngàn tỷ đồng mà không hiệu quả thì cần phải...

- Phải coi lại cách làm. Có phải ý anh Ba là vậy?

- Ờ, phải coi lại phương pháp, cách thức làm việc và cả trách nhiệm đối với công việc nữa!

- Vấn đề là...

- Là chi?

- Việc đó là việc chi, của ai?

- Việc  chung, của nhiều người, nhiều cơ quan.

- Cụ thể  chút nữa đi, anh  Ba!

- Chắc chú mầy có biết đến kênh Ba Bò?

- Biết chớ sao không, đó là tuyến thoát nước chính của thành phố và cũng là nơi ô nhiễm hàng nhất, nhì thành phố.

- Không sai!

- Vậy thì sao?

- Chú mầy có biết là đã có bao nhiêu tiền đổ vô việc cải tạo môi trường cho con kênh đó không?

- Chuyện bạc tiền của thành phố Tư tui đâu quản mà được biết chớ!

- Cả ngàn tỷ đồng đó Tư!

- Trời đất, nhiều quá sức tưởng tượng!

- Năm 2007, UBND thành phố phê duyệt dự án cải tạo kênh với tổng vốn đầu tư 307 tỷ đồng. Năm 2009, dự án phát sinh xây thêm hồ sinh học, trạm bơm xử lý ô nhiễm…, khiến tổng vốn đầu tư cải tạo kênh Ba Bò nâng lên thành 744 tỷ đồng. Rồi từ đó đến nay lại thêm nữa…

- Đổ vô nhiều tiền vậy rồi mà nước kênh vẫn đen ngòm, thúi vẫn hoàn thúi là sao?

- Đơn giản thôi, ai bỏ tiền của, công sức ra để làm sạch nước kênh thì cứ làm. Còn ai xả thải thì cứ ngang nhiên hoặc lén lút xả ra kênh! 

- Nghe cứ sai sai!

- Qua phân tích mẫu nước kênh Ba Bò người ta xác định ô nhiễm do chất hoạt động bề mặt khá cao, vượt quy chuẩn từ năm lần đến hơn 8,4 lần và trải đều từ thượng nguồn đến hạ nguồn.

- Nguyên nhân chủ yếu là...

- Là do chất thải từ các  khu  dân cư và nhất là các nhà máy, xí nghiệp, xưởng sản xuất ở gần  hai bên dòng kênh không qua xử lý cứ xả thẳng xuống dòng kênh. Thành ra...

- “Khóa đuôi mà không chặn đầu” nên việc cải tạo môi trường kênh Ba Bò hệt như ném đá  xuống ao bèo!

- Thì vậy đó! Nếu không chặn được nguồn thải xả vào kênh thì có bỏ thêm cả núi tiền và cải tạo cả đời thì vẫn không xuể. Vì thế, như hồi nãy đã  nói là: Phải coi lại cách làm!

TƯ BÚA