Bắt “ma”

Thứ Năm, 11-07-2019, 23:52

Trên cõi đời nầy có ma không Tư?

- Có hay không tùy thuộc vào quan điểm, nhận thức của từng người. Người tin có thì cho là có. Người không tin thì nói là không. Nhưng…

- Nhưng sao?

- Dự án "ma" là có thật và chắc chắn đó là lý do anh Ba đưa ra câu hỏi về ma để dẫn dụ tới một vấn đề không mới nhưng đang rất nóng ở trên địa bàn thành phố.

- Không sai! Chú mầy cứ như đi guốc trong bụng anh Ba vậy. Vấn đề là…

- Là ma, theo quan điểm duy vật, không có thật. Dự án "ma" nghĩa là không có dự án mà sao cái kiểu lừa đảo đó vẫn tồn tại và phát triển gây hại cho bao người.

- Mấu chốt của vấn đề là ở đó đó! Không có mà làm như có. Kẻ lừa đảo thì đương nhiên khỏi cần nói tới, nhưng những cá nhân, tổ chức có trách nhiệm sao cứ để loại "ma" này hoành hành như vậy?

- Lại một câu hỏi chưa lời đáp!

- Vì thế mà dự án "ma" cứ nở rộ. Nhiều nhất là ở huyện Hóc Môn, các quận 12, quận 9. Riêng quận Bình Tân có tới chín dự án kiểu đó. Lạ là theo quy định, UBND phường, quận có trách nhiệm công bố quy hoạch xây dựng trên địa bàn. Vậy mà khi báo chí đến hỏi cứ trả lời quanh co, nói đó là bí mật của các chủ đất.

- Có khi là "há miệng mắc quai" cũng nên!

- Rất có thể! Cũng may là…

- Ðã có giải pháp khắc chế?

- Chính xác! Hôm rồi UBND thành phố đã chỉ đạo các quận, huyện nhất là những nơi có nhiều dự án "ma" kiểm tra, xử lý các dự án loại đó.

- Rồi sao nữa?

- Có cả công văn gửi Sở Xây dựng, Thanh tra thành phố về việc tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn.

- Vậy thì coi như ổn rồi!

- Ý chú mầy là…?

- Chỉ đạo xử lý các dự án "ma" là giải quyết việc đã rồi. Giải quyết ở ngọn vấn đề. Còn tăng cường kiểm tra, giám sát về phương diện quản lý nhà nước chính là nhằm phát hiện, xử lý những "con ma" tiếp tay dựng nên dự án "ma". Ðó là giải quyết cái gốc vấn đề. Làm đồng bộ vậy đương nhiên là ổn, khỏi cần bàn thêm!

- Nghe rất có lý! Vậy thì phải bắt "ma" thôi!

Tư Búa