Nhân cái đẹp để dẹp cái xấu
20:51 06/08/2020

- Đứng ở bờ con kênh nước trong xanh, không một cọng rác, chú mầy có dám vứt xuống đó vài thứ rác rưởi không Tư?

21:17 16/07/2020

- Nghỉ hè tới nơi rồi, có định cho sắp nhỏ đi đâu xả hơi không Tư?

23:40 29/06/2020

Ðài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, từ nay đến tháng 9 dự báo lượng mưa thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 20 đến 30%...

05:06 26/06/2020

Có một chuyện cấn cá mãi trong bụng từ hôm rồi tới giờ...

- Thì anh Ba cứ nói ra luôn đi, giữ chi mãi trong người cho sinh bệnh, sinh tật ra.

- Thì vẫn chưa quyết định được là nên hay không nên nói ra mà.

21:56 22/06/2020

- Không có chuyện chi là không có cách giải quyết cả, phải không Tư?

20:56 18/06/2020

- Sau vụ gió to khiến cây xanh tét nhánh rơi trúng đầu làm chết một người ở quận 10 mấy hôm trước...