20:24 05/10/2020

- Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố vừa làm lễ cấp tượng trưng một nghìn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

01:38 29/09/2020

- Chú mầy tên là Tư Búa, nhưng người ta lại ghi là Bốn Búa. Mặc dù...

20:04 21/09/2020

- Hôm rồi được coi một bức ảnh đăng báo, phản ánh về một chuyện...

21:31 17/09/2020

 

-Chú mày có nghe chuyện dân tình kêu ca rồi báo chí phản ánh các tuyến đường vùng ven đều bị các loại xe vận tải cỡ lớn, chở cồng kềnh, quá tải hành hạ suốt ngày đêm.

20:25 14/09/2020

- Việc chi mới, khó cũng cần phải có người nêu gương đi đầu, làm trước để cho dân tình noi theo, làm theo, đúng không Tư?

21:59 10/09/2020

- Người ta nói tội lãng phí cũng không thua kém chi tội tham nhũng là muốn để...

21:07 07/09/2020

- Dân gian có câu "Lạt mềm buộc chặt" rồi "Nước chảy đá mòn". Tất cả đều là…

- Là những thứ rất chi là mềm mại, nhưng lại có sức mạnh không kém cạnh chi những thứ cứng cáp cho nên mới nảy sinh ra khái niệm "quyền lực mềm". Xem ra mềm nhưng lại còn…