Một số chương trình phát sóng ngày 8-11

Thứ Sáu, 08-11-2019, 03:11

06:30 Thời sự

07:15 Cải cách hành chính: Cần triển khai hiệu quả cơ chế ưu đãi hợp tác xã

09:30 Nói thẳng: Nước ô nhiễm, trách nhiệm cũng "ô nhiễm"

11:00 Tập kết - Những chuyện bây giờ mới kể

11:30 Thời sự

15:00 Thắp sáng niềm tin: Ươm mầm khởi nghiệp cùng cộng đồng người điếc

18:00 Tạp chí Lao động và Xã hội: Ðác Lắc nâng cao chất lượng đào tạo nghề

18:15 Sông nước - Miệt vườn: Làng nghề làm đũa đước

18:30 Thời sự

19:55 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng

20:00 Nhịp sống kinh tế

20:05 Quy hoạch và xây dựng: Ðô thị thông minh: Cần mô hình linh hoạt

20:20 Năng lượng và Cuộc sống: Thúc đẩy hợp tác năng lượng giữa Việt Nam - Ðan Mạch

20:30 Bình luận - Phê phán: Phát triển du lịch về nguồn tương xứng với tiềm năng

20:45 Ký sự miền trung

22:00 Thời sự