Một số chương trình phát sóng ngày 4-8

Thứ Hai, 05-08-2019, 09:08

06:30 Thời sự

07:15 Chuyển động truyền thông:

Ngành xuất bản trước cuộc cách mạng công nghệ 4.0

10:15 Sống khỏe: Chăm sóc sức khỏe sinh sản

10:35 Nhịp sống kinh tế

11:00 Thủ đô ngày mới: Hiệu quả từ cuộc vận động
"3 sạch" ở ngoại thành Hà Nội

11:30 Thời sự

14:30 Sắc màu dân tộc: Về Phủ Diễn nghe hát ca trù Kẻ Lứ

15:00 Câu chuyện khởi nghiệp:

Blacasa - Kết nối giáo dục thời đại 4.0

15:30 Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay

18:00 Ðời sống văn nghệ: Cuộc thi "Tiếng hát ASEAN +3"

18:30 Thời sự

20:00 Góc nhìn văn hóa:

Hướng đi mới cho phim tài liệu Việt Nam

20:45 Nhìn từ Hà Nội:

Nâng cao đoàn kết và vai trò trung tâm của Asean

21:00 Phim truyện: Mình yêu nhau đi (tập 45)

21:45 Bản tin thể thao

22:00 Thời sự