Một số chương trình phát sóng ngày 3-7

Thứ Sáu, 03-07-2020, 03:47

06:00 Chào ngày mới

07:30 Điểm tựa tương lai: Hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân các xã an toàn khu cách mạng

09:00 Luận đàm: Bất cập cung cầu trên thị trường thịt lợn

10:45 Chuyển động số: Chuyển đổi số trong lĩnh vực tiếp thị và bán hàng

11:30 Thời sự

13:00 Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình - Năm 1973

14:30 Kinh tế và dự báo: Khuynh hướng tiêu dùng của người Việt đang thay đổi

15:45 Nông nghiệp chuyển động: Phát triển kinh tế vùng biên giới gắn với xây dựng nông thôn mới ở Quảng Trị

16:00 Dân tộc và phát triển: Lan tỏa phong trào dân vận khéo

18:00 Chuyện đời thường: Sơn ca còn hát mãi

19:30 Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình - Năm 1974

20:00 Quy hoạch và xây dựng: Bất cập trong sử dụng "đất vàng" sau di dời nhà máy

20:20 Vẻ đẹp cuộc sống: Hạnh phúc của chàng trai khuyết tật

20:30 Bình luận - Phê phán: Để phát triển du lịch quốc gia (kỳ 2)

22:00 Thời sự

23:30 Tình yêu từ Hà Nội